Prekinuta sjednica Doma naroda PFBiH: Nema zaključaka o doprinosima i porezu na dohodak

6. Jul 2017. | 16:31 | NV
lidija bradara 3 foto patria 1(2)

Sjednica Doma naroda Parlamenta FBiH na kojoj su delegati raspravljali o Nacrtu zakona o porezu na dohodak i Nacrtu zakona o doprinosima prekinuta je nakon što u sali nije bilo dovoljno delegata za nastavak sjednice. Od 54 delegata koliko ih treba biti na sjednici u sali se nakon pauze pojavilo tek 26 delegata, nakon čega nije mogao biti uspostavljen kvorum.

Predsjedavajuća Doma naroda PFBiH Lidija Bradara nije mogla govoriti o tome kada će sjednica biti nastavljana.

Većina delegate kritikovali su tokom dana Vladin Nacrt zakona o porezu na dohodak. Smatraju da je usvajanjem ovog zakona došlo do smanjenja prihoda u općinama i kantonima, u kojima dominira realni sektor.

Ministrica finansija Jelka Milićević rekla je da je cilj Vlade oporezovati visoke plaće u Federaciji, dok bi male plaće ostale neoporezovane. Govori se o plaćama do 700 KM koje bi bile izvan sistema oporezivanja. Plaće do 1.500 KM bile bi oporezovane sa 10, a one veće od 1.500 sa 20 posto poreza.

Šef Kluba Hrvata Tomislav Martinović rekao je da podržava reformske zakone, ali da Vlada mora uzeti u obzir da bi neke općine i kantoni mogle ostati bez dijela prihoda nakon stupanja na snagu ovog zakona, i da treba tražiti način kako to kompenzirati.

“Kantoni u kojima većina radnika radi u javnom sektoru, gdje su plaće bolje, imali bi povećanje prihoda nakon stupanja na snagu zakona, dok bi pad prihoda imale općine i kantoni gdje većina ljudi radi u realnom sektoru i gdje su plate male”, rekao je Martinović.

Iz simulacije novog zakona koju su prikazali iz Vlade pred delegatima vidi se da bi došlo do pada prihoda u šest kantona, dok bi u četiri kantona (KS, HNK, ZHK i Kanton 10), gdje je skoncentirasana javna uprava Federacije došlo do povećanja prihoda. Ministirica Milićević smatra da pada ne bi bilo niti u jednom kantonu, jer prilikom izrade simulacije nisu uzeti svi parametri u obzir, kao što su dividende i druge vrste prihoda.

Delegat Aner Žuljević rekao je da Vladin Nacrt ovog zakona djeluje destimulirajuće na bračne parove jer ukida lične odbitke na članove porodice. Iako evropske zemlje, ali i one iz susjedstva uvode stimulirajuće mjere za bračne parove sa više djece, Vadin zakon o porezu na dohodak ukida takve poticajne mjere.

“Ne trebamo ni govoriti o tome da zakon stimuliše ljude da novac više ne drže na bankama jer će biti oporezovana i dividenda, ili to da mladi ljudi idu iz zemlje jer će se oporezovati i poslovi takozvanih ‘freelencera’, koji sada ‘prodaju pamet stranicima i donose svjež novac u BiH'”, rekao je Žuljević.

 

NV / NAP

Na vrh