Prezentacija potencijala u radu Zajedničkog centra za policijsku saradnju u Trebinju

14. Dec 2016. | 23:21 | NV
Prezentacija u Trebinju

Ministarstvo sigurnosti BiH, Delegacija Evropske unije u BiH i Granična policija BiH 14.12.2016. organizirali su radionicu „Prezentacija potencijala u radu Zajedničkog centra za policijsku saradnju između BiH, Crne Gore i Republike Srbije u Trebinju“.

Svrha Centra uspostavljenog prije dvije godine je brža razmjena informacija među policijskim agencijama triju zemalja u cilju adekvatnije i brže akcije i efikasnijeg sistema za identifikaciju i borbu protiv prekograničnog kriminala u skladu sa  šengenskim standardima.

Ciljevi radionice u Trebinju su prezentacija radnog potencijala Centra, mehanizama koordinacije, razmjene informacija i saradnje s drugim policijskim agencijama u BiH. Također, prezentiran je rad zajedničkih centara za policijsku saradnju u Evropi. Nakon radionice prisutni su obišli prostorije u kojima rade službenici iz Srbije, Crne Gore i BiH.

Prezentaciji su prisustvovali i predstavnici Službe za poslove sa strancima BiH, ambasada SAD-a, Velike Britanije, Francuske i Republike Njemačke u BiH, ICITAP-a, UNDP-a i Međunarodne organizacije za migracije (IOM).

Podsjećamo na to da je Centar osnovan i osposobljen uz podršku međunarodnih organizacija i vlada navedenih zemalja.

 

NV

Na vrh