Primorac: BiH postaje važan dio sistema zračne plovidbe u Evropi

5. Mar 2017. | 21:01 | NV
davorin_primorac

Na konferenciji koja se 8. marta održava u Madridu EUROCONTROL-ov Mrežni upravitelj i predstavnici šest evropskih država prezentiraće koncept Zračnog prostora slobodnih ruta i pružiti konkretne primjere njegove implementacije u srednjoj i jugoistočnoj Europi.

Agencija za pružane usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) aktivan je sudionik ovog procesa, a direktor Agencije Davorin Primorac ističe kako je EUROCONTROL 2008. godine započeo koordinirani razvoj i implementaciju Prostora slobodnih ruta, usko surađujući s civilnim i vojnim stručnjacima za projektiranje zračnog prostora, evropskim državama, pružateljima usluga zračne navigacije, korisnicima zračnog prostora, organizacijama za planiranje letova i drugim relevantnim međunarodnim tijelima.

“Free route airspace, odnosno zračni prostor slobodnih ruta je specifičan zračni prostor u kojem korisnici mogu sami planirati rutu između definiranih ulaznih i izlaznih tačaka takvog prostora, sa mogućnošću planiranja preko međutačke, nezavisno od mreže ruta zračnog prometa, ali vodeći računa o dostupnosti zračnog prostora. Unutar ovog zračnog prostora, letovi su i dalje pod nadležnošću kontrole zračnog prometa”, pojašnjava Primorac za Fenu.

Ovaj projekat Prostora slobodnih ruta je dio inicijative Evropske unije “Jedno nebo Evrope” (“Single European Sky”), čiji je cilj poboljšanje sigurnosti i efikasnosti, te povećanje kapaciteta širom Evrope. Primorac ističe da BiH sudjelujući u ovim procesima pokazuje kako postaje važan dio sistema zračne plovidbe u Evropi.

Na skupu u Madridu bit će prezentirane i perspektive zračnih linija, a analizirat će se i kako korisnici zračnog prostora postupno prilagođavaju svoje sisteme za planiranje letova kako bi u potpunosti iskoristili potencijal slobodnih ruta.

Radionica će se završiti potpisivanjem Memoranduma o saradnji za novu Zajedničku inicijativu zemalja jugoistočne Evrope (SECSI). Na skupu u Madridu biće dodijeljene i Single European Sky (SES) nagrade, a među nominiranim projektima je i regionalni projekt SEAFRA koji pokriva prekograničnu primjenu koncepta slobodnih ruta u zračnom prostoru četiri države jugoistočne Evrope. BHANSA je ispred BiH nositelj ovog projekta.

 

NV / Fena

Na vrh