Proslava Girls’Day u Sarajevu: “Žene na vlasti, zašto da ne?”

27. Apr 2017. | 22:13 | NV
GirlsDay_ucesnice

Događaj Girls’Day, koji se svake godine organizuje u Njemačkoj i nekoliko drugih zemalja, predstavlja priliku za ohrabrivanje djevojaka da se afirmišu i učestvuju u političkom i ekonomskom životu svoje zemlje, uključujući i pozicije na najvišem nivou.

Jučer su njemačka i francuska ambasadorica u Bosni i Hercegovini, organizovale su događaj pod nazivom „Žene na vlasti“ za dvadesetak djevojaka iz sarajevskih srednjih škola.

Tokom ovog susreta, mlade učesnice su imale priliku razgovarati sa ambasadoricama, ali i ženama aktivnim na području bh. ekonomije: Aidom Zubčević, predsjednicom Udruženja poslovnih žena BiH, i Majom Mehmedović, izvršnom direktoricom ProCredit Bank.

Koristeći primjere iz svojih karijera, prenijele su ključnu poruku: u susretu sa profesionalnim prilikama, nikad sebi ne postavljajte pitanje “zašto”, već “zašto ne”?

Njemačka ambasadorica Christiane Hohmann, također je izvukla lekcije iz svog profesionalnog puta: da bi napredovala, djevojka nikada sebi ne treba postavljati granice. Izazovi su vrijedni truda, a i poraz donosi korisno iskustvo. Podsjetila je mlade učesnice da nikada ne dozvole da im se kaže da su nesposobne nešto učiniti.

Francuska ambasadorica Claire Bodonyi, ohrabrila je mlade učesnice da ruše „stakleni plafon“ koji sprječava žene da dostignu pozicije sa velikom odgovornošću. Objasnila je da se mora imati dva pravila da bi se postalo ambasadoricom, direktoricom preduzeća ili premijerkom: raditi i biti odlučna.

 

NV

Na vrh