Prva generacija kadeta za čin mlađi inspektor Direkcije položila zakletvu

23. Nov 2017. | 22:27 | NV
1(169)

U sjedištu Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH upriličena je svečana ceremonija polaganja zakletve prve generacije kadeta u činu ”mlađi inspektor”.

Pet kadeta Direkcije su uspješno završili program osnovne policijske obuke koji je trajao 17 sedmica  u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, te stekli čin ”mlađi inspektor”.

U skladu sa Zakonom o policijskim službenicima BiH i Uputstvom o načinu polaganja i tekstu zakletve policijskih službenika, kadeti Direkcije su položili zakletvu ministru sigurnosti BiH Draganu Mektiću, nakon čega otpočinje njihov rad u Direkciji.

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić i direktor Direkcije Mirsad Vilić su tokom svečanosti uputili čestitke i zaželjeli uspješan profesionalan rad.

 

NV / NAP

Na vrh