Radionica o obilježavanju, registriranju i vođenju evidencije o naoružanju

19. Jun 2017. | 18:17 | NV
Picture 2

Danas su predstavnici EUFOR-a u saradnji sa organizacijama “Small Arms Survey” i “HALO Trust” održali su radionicu na temu ‘Poboljšanje mjera na kontroli naoružanja u Bosni i Hercegovini’, sa naglaskom na obilježavanju, registriranju i vođenju evidencije. Mjesto događaja bio je hotel „Sarajevo”.

Radionica je počela obraćanjem komandanta EUFOR-a generalmajora Antona Waldnera. “Želio bih istaći značaj ovoga procesa u okviru našeg djelovanja na osiguranju sigurnog i stabilnog okruženja u BiH”, rekao je Waldner i dodao da “od  2013. godine, postigli smo dosta radeći zajedno i sarađujući. Naš rad na smanjenju zaliha viškova municije i uvođenju programa za upravljanje životnim ciklusom bio je uspješan tokom proteklih godina.”

Cilj radionice je priprema platforme za Oružane snage Bosne i Hercegovine kako bi one nastavile planirati i izvoditi sveobuhvatan tehnički popis uz istovremeno obilježavanje i registriranje zaliha vojnog naoružanja.

EUFOR nastavlja pružati podršku MO i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine pri izvođenju sveobuhvatnog popisivanja zaliha vojnog naoružanja i uvođenju prakse efikasnog obilježavanja, evidentiranja i vođenja evidencije, čime će se istovremeno poboljšati sigurnost zaliha vojnog naoružanja u zemlji.

Sada u EUFOR operaciji “ALTHEA” učestvuju vojnici iz 14 zemalja članica EU i pet partnerskih zemalja i oni blisko sarađuju sa MO pri provođenju programa za osposobljavanje i obuku u cijeloj zemlji kako bi se stvorila klima za daljnje napredovanje mirovnog procesa.

Cilj je samostalno djelovanje OS BiH, bez potrebe za međunarodnom pomoći. EUFOR je potpuno posvećen pružanju podrške BiH “na putu ka evropskoj budućnosti” i on je i dalje jedan od važnijih faktora koji rade na održavanju sigurnog i stabilnog okruženja.

Picture 1

NV

Na vrh