Samo je nezavisno pravosuđe garant postojanja demokratskog društva

16. Dec 2016. | 18:54 | NV
IMG_4308

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), uz podršku Ureda specijalnog predstavnika Evropske unije (EUSR) u Bosni i Hercegovini, organiziralo je konferenciju „Pravosuđe – stanje i perspektive“ 15. i 16. decembra 2016. godine u Mostaru.

Cilj ove stateške konferencije bio je definisati trenutno stanje pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine i odrediti prioritetne aktivnosti koje je potrebno realizirati tokom naredne godine.

U uvodnom dijelu konferencije učesnicima su se obratili viši savjetnik i šef Odjela za vladavinu prava EUSR Richard Wood i predsjednik VSTV-a BiH Milan Tegeltija, dok je drugog dana konferencije putem video linka učesnike pozdravila Genoveva Ruiz Calavera, direktorica za Zapadni Balkan pri generalnoj direkciji za proširenje.

Obraćajući se učesnicima konferencije, g. Wood je istakao: „VSTV BiH je učinio mnogo ali svi očekuju od VSTV-a BiH da uspostavi najviše standarde. U ovom procesu destruktivno miješanje treba zamijeniti konstruktivnim pristupom. Preostaje još mnogo da se uradi, a EU je spremna osigurati pomoć u svakom momentu.“

Govoreći u kontekstu teme o nezavisnosti pravosuđa, predsjednik Tegeltija je u svom uvodnom izlaganju naznačio da je nezavisnost jedna od najvažnijih tema konferencije, imajući u vidu da efikasnost ne znači puno ukoliko nezavisnost pravosuđa nije osigurana.  „Samo je nezavisno pravosuđe garant postojanja demokratskog društva.“, naglasio je predsjednik Tegeltija i dodao da nezavisnosti nema ukoliko nedostaje odgovornosti. „Ne postoji pravosudni sistem koji može onemogućiti pojavu grešaka, međutim, važno je da postoji pravosudni sistem koji može prepoznati grešku i otkloniti je uz pomoć dobrih korektivnih mehanizama.“, istakao je predsjednik Tegeltija.

U svom obraćanju direktorica Calavera je rekla: „Želim da istaknem da je vladavina prava ključna u procesu pristupanja EU. Nezavisno, nepristrano, odgovorno i profesionalno pravosuđe je temelj vladavine prava. Vaša uloga u uspjehu procesa pristupanja EU je stoga ključna – kao i vaša odgovornost.“

Kao i prethodne godine, učesnici su bili podjeljeni u radne grupe koje su razmatrale četiri teme ključne za funkcionisanje pravosuđa, i to „Imenovanje i ocjenjivanje“, „Integritet i odgovornost“, „Efikasnost i kvalitet“ i „Nezavisnost pravosuđa“. Zaključci radnih grupa nalaze se u prilogu ovog saopštenja.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici strukovnih udruženja, zakonodavne i izvršne vlasti, advokatskih i notarskih komora, akademske zajednice, nevladinog sektora, ambasada i međunarodnih organizacija.

 

NV

Na vrh