Sarajlije opet bez vode

30. Aug 2017. | 09:21 | NV
voda10(12)

Iz Vodovoda i kanalizacije danas obavijestili su da će se i danas vršiti popravke kvarova na slijedećim lokacijama: Marija Mikulića, Donja Jošanica I, Asima Čamdžića, Bosanskih gazija, Put Famosa, Olovska, Triglavska, Igmanskih bataljona, Hrasnička cesta, Halid bega Hrasnice, polaganje cjevovoda u Muse Ćazima Ćatića, izrada priključka u ulici Tuzlanska, izmještanje cjevovoda u ulici Safeta Zajke, te prebacivanje priključaka Gornja Jošanica kao i polaganje privremenih vodova u Aleksandra Puškina i  Potoklinici. Na Izvorištu Sokolovići biće vršeni radovi na iskopu trase potisnog cjevovoda od bunara SKB7.

“Tokom opravke  pobrojanih  kvarova, dolazit  će do poremećaja u vodosnabdijevanju  u slijedećim ulicama/naseljima: Safeta Zajke, Tuzlanska, Asima Čamdžića, Put Famosa, Bosanskih Gazija, Željeznička, Nasihe Kapidžić-Hadžić, Aleksandra Puškina, Potoklinica, Logavina, Toromanova, Marija Mikulića, Donja Jošanica, Uglješići, Igmanskog Bataljona, Halid bega Hrasnice, dio naselja Hrasnica, Olovska, Triglavska, Varaždinska, Posavska, Briješće brdo, Izeta Karšića, Smaila Šikala.

U toku dana doći će do kratkotrajnog isključenja snabdijevanja vodom zbog popravke kvarova u šahtovima u sljedećim ulicama:Brdovita, Šamin Gaj, Bistrički Put, Safeta Zajke,Banjalučka.

Očekujemo stabilizaciju u vodosnabdijevanju do 16 h”, saopćeno je iz ViK-a.

 

NV / NAP

Na vrh