Sastanak ambasadora Stefáneka i direktora Centra za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH

14. Feb 2017. | 19:44 | NV
DSC_3062

Ambasador Vijeća Evrope, NJ.E. Drahoslav Stefánek posjetio je danas Centar za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH (Centar) i tom prilikom održao sastanak sa direktorom Centra Arbenom Murtezićem.

Direktor Murtezić je obavijestio Stefáneka o trenutnim izazovima u edukaciji nosilaca pravosudnih funkcija i izrazio odlučnost da edukacije budu okosnica profesionalnog i neovisnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini koje će svim građanima obezbijediti zaštitu ljudskih prava i jednakost u skladu sa najvišim standardima.

Usaglašen je stav da sloboda izražavanja i sloboda medija predstavljaju ključni aspekt razvoja demokratskog društva u Bosni i Hercegovini, te je razvoj standarda u ovoj oblasti bitan aspekt u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

Teme razgovora bile su i: dosadašnja i buduća podrška Vijeća Evrope Centru, kao i projekti koji se trenutno realizuju.

Povod posjete bilo je potpisivanje Ugovora o donaciji u okviru Projekta “Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj  Evropi“, koji provodi Vijeće Evrope uz finansijsku podršku Evropske unije u šest zemalja regiona, a kojim će se omogućiti poboljšanje primjene Evropske konvencije o ljudskim pravima i sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava u oblasti slobode izražavanja, u svakodnevnom radu pravosuđa, kroz interpretaciju i primjenu zakona, u skladu sa evropskim standardima.

 

NV

Na vrh