Sastanak o primjeni Zakona o nasljeđivanju u F BiH i efikasnosti provođenja ostavinskog postupka

5. Dec 2016. | 18:45 | NV
foto 4

Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo upriličilo je danas konsultativni sastanak o pitanjima i problemima primjene Zakona o nasljeđivanju u Federaciji BiH, sa predstavnicima Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, federalnih ministarstava pravde i unutrašnjih poslova, općinskih službi za opću upravu i matičarima.

Cilj sastanka je unapređenje efikasnosti provođenja ostavinskog postupka kroz unapređenje kvaliteta sastavljanja smrtovnica što je, kako je navedeno, od velikog značaja u segmentu ostvarivanja i zaštite ljudskih prava-prava na imovinu i ispunjenja obaveza naše države u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić kazao je da je ovo ministarstvo u proteklom periodu intenzivno radilo na uspostavljanju saradnje i koordinaciji aktivnosti sa svim nadležnim pravosudnim i institucijama uprave u cilju postizanja očekivanih efekata reformi koje su u toku.

“Rezultat pokrenute saradnje sa notarima na području Kantona Sarajevo i Notarskom komorom Federacije Bosne i Hercegovine je i današnji sastanak koji, očekujemo, treba dati odgovore na brojna pitanja i probleme sa kojima se notari kao sudski povjerenici za ostavine u oblasti primjene Zakona o nasljeđivanju u Federaciji BiH susreću u svom radu, u saradnji sa matičnim uredima općina, te u cilju unapređenja sistema i podizanja nivoa efikasnosti rada”, rekao je ovom prilikom ministar Nenadić.

Notar Džemaludin Mutapčić u svom izlaganju ovom prilikom istaknuo je značaj smrtovnice u zakonu i pravnoj praksi u vezi sa zaštitom ljudskih prava u ostavinskom postupku, te je iznio neke od karakterističnih problema sa kojima se notari susreću u praksi, a koje je moguće prevazići u saradnji sa matičarima.

Predstavnici Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, ukazali su na potrebu da se javnosti ukaže na odgovornost svakog pojedinca za tačnost ličnih podataka, kao i potrebu razvoja tehničkih mogućnosti registara matičnih podataka građana.

Zaključci današnjeg sastanka bit će dostavljeni Federalnom ministarstvu pravde i Notarskoj komori Federacije BiH, kako bi inicirali slične aktivnosti i u drugim kantonima u Federaciji BiH. Na taj način će se doprinijeti jedinstvenoj primjeni propisa u ovoj oblasti i ujednačavanju pravne prakse na području Federacije BiH i poslati poruka da institucije sistema samo kroz saradnju mogu dovesti do unapređenja postojećeg stanja, istaknuto je ovom prilikom.

 

NV

Na vrh