Sastanak poslodavaca sa načelnikom Općine Živinice

21. Apr 2017. | 16:36 | NV
poslodavci f bih

Delegacija Udruženja poslodavaca FBiH održali su jučer sastanak sa načelnikom Općine Živinice Samirom Kamenjakovićem. Sastanku su prisustvovali i članovi Upravnog odbora Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Živinica.

Cilj sastanka je bio evidentiranje i pronalaženje rješenja za otklanjanje prepreka sa kojima se poslodavci susreću, a u svrhu stvaranja boljeg poslovnog ambijenta. Načelnik je istakao da je pokretač svakog lokalnog razvoja privatni sektor te da Općina aktivno radi na privlačenju stranih i domaćih investicija.

Domaći investitori nailaze na brojne barijere, istekli su poslodavci. Potrebno je uskladiti poresku politiku sa ekonomskih stanjem, smanjiti broj parafiskalnih nameta koji stvaraju nepotrebne troškove, kao i mnogobrojne i rigidne procedure za osnivanje firmi.

Direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mladen Pandurević predložio je da se u Općini Živinice formira lokalno-ekonomski savjet, kakvi su već formirani u pojedinim općinama, koji bi se sastojao od poslodavaca, predstavnika lokalne vlasti i sindikata, a koji bi bio pandan Ekonomsko-socijalnom vijeću. Predstavnik takvog savjeta bi prisustvovao sjednicama Općinskog vijeća i bio uključen u kreiranju odluka koje se tiču olakšanja poslovnog ambijenta.

Također, Udruženje poslodavaca FBiH je podržavo projekat Poslovne zone Ciljuge koji podstiče razvoj poduzetništva na lokalnom nivou i nude određene benefite iskazane kroz povoljne rente, odloženo plaćanje, benefite u poreskoj politici, pomoć u izvozu i drugo.

Načelnik je izazio spremnost za nastavak dobre komunikacije i saradnje sa privrednicima, te je zaključeno da će Udruženje poslodavaca FBiH sa svojim lokalnim ograncima, pomoći poslodavcima sa ovog područja.

U sklopu posjete Tuzlanskom kantonu, Udruženje poslodavaca FBiH održalo je sastanak i sa poslodavcima sa područja Gračanice. Poslodavci su naveli da imaju problem sa nabavkom dovoljnih količina električne energije na tom području, te da, iako im je Elektroprivreda obećala pomoći, još uvijek nisu ponudili rješenje. Ističu da je neadekvatan odnos vlasti prema problemima poslodavcima, te da aktuelna zakonska rješenja koja se tiču privrede treba izmijeniti u svrhu općeg društvenog dobra.

 

NV

Na vrh