Savjetnik generalnog sekretara FIBA-e Lubomir Kotleba u Ministarstvu civilnih poslova BiH

17. Jan 2017. | 16:38 | NV
170117FIBA

Savjetnik generalnog sekretara FIBA-e Lubomir Kotleba boravio je u Ministarstvu civilnih poslova BiH gdje je razgovarao sa sekretarom Ministarstva Zlatkom Horvatom i savjetnikom za sport Sabahudinom Topalbećirevićem.

Horvat je informirao uglednog gosta iz FIBA-e o nadležnostima u oblasti sporta u Bosni i Hercegovini, naglašavajući činjenicu da su za velike sportske rezultate potrebna i velika ulaganja.

“Jasno nam je da je neophodna značajnija finansijska podrška za ostvarenje vrhunskih sportskih rezultata u svim reprezentativnim selekcijama za koje nastupaju sportisti i sportistkinje BiH. Ministarstvo civilnih poslova BiH, odnosno Vijeće ministara BiH, Košarkaškom savezu BiH kroz grant sredstva „Sufinansiranje sportskih manifestacija“ izdvaja određena sredstva. I drugi nivoi vlasti svake godine izdvajaju određena finansijska sredstva za košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine, ali svjesni smo da je to još uvijek nedovoljno za ostvarivanje značajnijeg rezultata na međunarodnoj sceni“, naglasio je Horvat.

Savjetnik generalnog sekretara FIBA-e Lubomir Kotleba boravi u Sarajevu u okviru projekta “Podrška i razvoj nacionalnih saveza 2015-2019.”, a s ciljem pomoći  nacionalnim savezima širom svijeta.

Najavio je da će nakon posjeta košarkaškim savezima biti napravljeni izvještaji o stanju, potrebama i mogućnostima za unapređenje kako stanja u košarkaškim savezima, tako i u saradnji sa FIBA-om. Kotleba je rekao da bi nakon ljeta nacionalni savezi mogli očekivati i konkretnu pomoć u okviru ovog projekta.

 

NV

Na vrh