SDP i DF predstavili prijedlog Zakona o izbornim jedinicama: 74 mandata iz 12 višečlanih izbornih jedinica

9. Nov 2017. | 17:40 | NV
1(129)

Predstavnici Socijaldemokratske partije BiH i Demokratske fronte su na današnjoj press konferenciji predstavili prijedlog Zakona o izbornim jedinicama i broju mandata Parlamenta Federacije BiH (PFBiH).

Prijedlog ovog zakona maksimalno je usklađen sa Ustavom BiH, Ustavom Federacije BiH te Izbornim zakonom BiH.

Zakon se sastoji od dva dijela. Prvi dio uređuje izborne jedinice i broj mandata u izbornim jedinicama za Predstavnički dom PFBiH, u skladu sa demokratskim principima vrijednosti glasa i jednakosti građana u ostvarivanju prava da biraju svoje predstavnike pod jednakim uslovima. Radi se o zakonskoj obavezi Parlamenta Federacije BiH koja proističe iz Izbornog zakona BiH, a koja nije ispoštovana 15 godina i za posljedicu ima diskriminaciju građana FBiH.

Prema prijedlogu U Federaciji BiH važe sljedeće višečlane izborne jedinice:

a) Od 98 članova Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koje neposredno biraju birači upisani u Centralni birački spisak za glasanje za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, 74 se bira iz 12 višečlanih izbornih jedinica, a 24 su kompenzacijski mandati izabrani s teritorije Federacije Bosne i Hercegovine u cjelini.

b) Ukupno 74 mandata iz višečlanih izbornih jedinica za Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine raspodjeljuje se na sljedeći način:

1) Izborna jedinica 1 sastoji se od Kantona 1 (Unsko-sanski kanton) i bira devet članova.

2) Izborna jedinica 2 sastoji se od Kantona 2 (Posavski kanton), dijela Kantona 3 (Gradačac, Gračanica, Doboj-Istok), te birača iz Brčko Distrikta BiH upisanih u Centralni birački spisak za glasanje u Federaciji Bosne i Hercegovine, i bira šest članova.

3) Izborna jedinica 3 sastoji se od dijela Kantona 3 (Lukavac, Srebrenik, Tuzla, Čelić) i bira sedam članova.

4) Izborna jedinica 4 sastoji se od dijela Kantona 3 (Teočak, Banovići, Živinice, Kalesija, Sapna i Kladanj) i bira pet članova.

5) Izborna jedinica 5 sastoji se od dijela Kantona 4 (Doboj-Jug, Tešanj, Maglaj, Žepče, Zavidovići, Zenica i Usora) i bira osam članova.

6) Izborna jedinica 6 sastoji se od dijela Kantona 4 (Kakanj, Vareš, Olovo, Visoko i Breza) i bira tri člana.

7) lzborna jedinica 7 sastoji se od Kantona 5 (Bosansko-podrinjski kanton) i dijela Kantona 9 (Novi Grad-Sarajevo, Ilidža, Hadžići i Trnovo F BiH) i bira osam članova.

8) Izborna jedinica 8 sastoji se od Kantona 6 (Srednjo-bosanski kanton) i bira osam članova.

9) Izborna jedinica 9 sastoji se od Kantona 7 (Hercegovačko-neretvanski) i bira sedam članova.

10) Izborna jedinica 10 sastoji se od Kantona 8 (Zapadno-hercegovački kanton) i bira tri člana.

11) Izborna jedinica 11 sastoji se od dijela Kantona 9 (lIijaš, Vogošća, Centar-Sarajevo, Stari Grad-Sarajevo, Novo Sarajevo) i bira osam članova.

12) Izborna jedinica 12 sastoji se od Kantona 10 i bira dva člana.

Drugi dio zakona uređuje broj i strukturu delegata Doma naroda u skladu sa Ustavom FBiH i principima sadržanim u presudi Ustavnog suda BiH po zahtjevu Bože Ljubića. Presudom je utvrđeno da je potrebno mijenjati imperativnu odredbu Izbornog zakona kako bi svaki konstitutivni narod dobio jedno mjesto u kantonalnim skupštinama. Ustav FBiH jasno propisuje da će svaki konstitutivni narod iz svakog kantona dobiti najmanje jedno mjesto, ukoliko postoji najmanje jedan takav zastupnik u zakonodavnom tijelu tog kantona.

Prema prijedlogu Zakona “sastav Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine će biti paritetan tako da svaki konstitutivni narod ima isti broj delegata“.

(2) Dom naroda sastoji se od pedeset osam delegata, i to po sedamnaest delegata iz reda svakog od konstitutivnih naroda i sedam delegata iz reda Ostalih.

(3) Delegate Doma naroda biraju kantonalne skupštine iz reda svojih zastupnika proporcionalno nacionalnoj strukturi stanovništva.

(4) Broj delegata za Dom naroda koji se biraju u svakom kantonu srazmjeran je broju stanovnika kantona.

(5) U Domu naroda bit će najmanje jedan Bošnjak, jedan Hrvat i jedan Srbin iz svakog kantona koji imaju najmanje jednog takvog zastupnika u svom zakonodavnom tijelu.

(6) Delegate Bošnjake, Hrvate i Srbe iz svakog kantona biraju zastupnici iz reda tog konstitutivnog naroda u skladu sa izbornim rezultatima u zakonodavnom tijelu tog kantona.

(7) Kantonalna zakonodavna tijela biraju 58 delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH, 17 iz reda bošnjačkog, 17 iz reda srpskog, 17 iz reda hrvatskog naroda i 7 iz reda Ostalih.

 

NV / NAP

Na vrh