Senat UNSA-e kategoričan u zahtjevima: Biće izmijenjen tekst zakona o visokom obrazovanju

16. May 2017. | 22:36 | NV
skupstina ks(16)

Sjednica Senata UNSA kojoj su prisustvovali i premijer KS Elmedin Konaković, ministar obrazovanja Elvir Kazazović i pomoćnik ministra za visoko obrazovanje Sifet Kukuruz nakon šest sati rasprave o Prijedlogu zakona o visokom obrazovanju okončana je zaključkom da se pokuša sa Vladom usaglasiti tekst zakona na osnovu prijedloga UNSA-e, piše agencija Patria.

Zakon će se naći pred zastupnicima u Skupštini KS 24. maja, a Senat je stava da ovakav prijedlog ne smije dobiti podršku zastupnika jer će na gubitku biti i akademska zajednica i studenti.

Inače, Komisija koja je pravila i nacrt i prijedlog nije uvažila nijedan prijedlog Senata UNSA-e, a rektor Rifat Škrijelj pozvao je Ministarstvo i Vladu da uvaže prijedloge koje je dostavila akademska zajednica.

Članovi Senata Univerziteta u Sarajevu su donijeli sljedeće zaključke:

1.    Senat Univerziteta u Sarajevu je jednoglasno konstatovao da Prijedlog Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo bez dorade ne treba ići u daljnju proceduru.
2.    Senat je prihvatio stav premijera Kantona Sarajevo da se u narednim danima radi na poboljšanju Prijedloga Zakona o visokom obrazovanju.
3.    Senat Univerziteta u Sarajevu formira Radnu grupu koja će raditi na usklađivanju teksta Prijedloga sa amandmanima koji su usvojeni na sjednici Senata održanoj 02. 02. 2017. godine.
4.    Radnu grupu za rad na usklađivanju teksta Zakona čine sljedeći članovi:
•    Prof. dr. Jasminka Gradaščević-Sijerčić, predsjednik Odbora za normativna pitanja,
•    Prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić, predstavnik Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
•    Prof. dr. Nihad Fejzić, predstavnik Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
•    Prof. dr. Sead Turčalo, predstavnik Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu,
•    Prof. dr. Vedad Silajdžić, predstavnik Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
•    Prof. dr. Amir Zahirović, v.d. predsjednika Centralnog odbora Sindikata Univerziteta u Sarajevu,
•    Dr. sci. Suvad Konaković, generalni sekretar Univerziteta u Sarajevu,
•    Kenan Filipović, rukovodilac Službe za pravne poslove,
•    Merim Serdarević, predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, i
•    Haris Zahiragić, predstavnik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu.

5.   Zadatak Radne grupe iz tačke 4. ovih  Zaključaka je da, na osnovu amandmana na Nacrt teksta Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, usvojenih na 2. vanrednoj sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu od 02. 02. 2017. godine, do petka 19. 05. 2017. do 14:00 sati dostavi usaglašeni materijal za zajednički sastanak sa premijerom Vlade Kantona Sarajevo Elmedinom Konakovićem, kojem će prisustvovati i rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj, a s ciljem utvrđivanja kvalitetnijeg Prijedloga Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.
6.   Nakon sastanka 19. 05. 2017. godine potrebno je usaglašeni materijal Univerziteta i Vlade dostaviti Senatu Univerziteta u Sarajevu, kako bi isti bili razmotreni na sjednici Senata koja je planirana za ponedjeljak 22. 05. 2017. godine.

 

NV / NAP

Na vrh