Sjednica Vlade Kantona Sarajevo: Pokrenute ustavne reforme u Kantonu Sarajevo

14. Apr 2017. | 19:57 | NV
IMG_1141

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić predložio je danas Vladi Kantona Sarajevo amandmane na Ustav Kantona Sarajevo, čime je i formalno pokrenuo jednu od najkrupnijih poslijeratnih administrativno-pravnih reformi u Kantonu Sarajevo.

Cilj reformi je urediti lokalnu samooupravu u Kantonu Sarajevo u skladu sa međunarodnom Poveljom o lokalnoj samoupravi, Ustavom FBiH, Zakonom o principima lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo i sa relevantnim odlukama Ustavnog suda FBIH koje govore o određenim neusklađenostima propisa i povredama prava jedinica lokalne samouprave od strane Kantona Sarajevo, kada se radi o lokalnoj samoupravi i vezanim pitanjima.

Procjenjuje se da je u ovoj fazi ustavnih amandmana, najoptimalnija i najrealnija varijanta mogućih izmjena organizacije Kantona, Grada i općina, zadržavanje postojećeg teritorijalnog obuhvata Grada Sarajeva sa četiri općine i detaljno utvrđivanje njegove nadležnosti u Ustavu Kantona, kao i jasno razgraničenje nadležnosti između Kantona, Grada i općina.

Kako najavljuje ministar, konačan cilj reforme jeste iznalaženje trajnog i održivog rješenja kada se radi o nadležnostima, financiranju, pitanjima lokalne samouprave, imovine i odnosima između Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva, te općina u sastavu i izvan sastava Grada.

Nakon što se usvoje amandmani na Ustav Kantona Sarajevo, pristupit će se donošenju Zakona o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo, Zakona o pripadnosti javnih prihoda, Zakona o imovini Kantona Sarajevo, izmjena Statuta Grada Sarajeva i općina, kao i niza drugih zakona i propisa.

Plan je do ljeta usvojiti izmjene Ustava Kantona Sarajevo, a do kraja godine donijeti Zakon o lokalnoj samoupravi i Zakon o pripadnosti javnih prihoda.

Kako ministar naglašava, proces je utoliko složeniji,  jer „život“ u Kantonu, Gradu i općinama teče, ne smije se zaustaviti i treba puno vještina da se nadležnosti i odnosi preurede na potreban način, a da se to na terenu ne osjeti previše.

“Jednom kada reforma krene, nema stajanja, reforma se mora dovesti do kraja na svim nivoima“, zaključio je ministar Nenadić.

Veliku podršku ministru Nenadiću i Vladi Kantona u pokrenutim reformama pružaju i gradske i općinske vlasti, ali i opozicija i međunarodna zajednica, a sljedeći korak je uvođenje Amandmana na Ustav KS u skupštinsku proceduru u Kantonu Sarajevo, što praktično kreće od danas, saopćeno je iz Vlade KS.

 

NV

Na vrh