Sjednica Vlade KS: Data saglasnost za izradu studije opravdanosti uspostave holdinga kantonalnih javnih komunalnih preduzeća

28. Jul 2017. | 23:01 | NV
Zgrada_Kantona_Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo razmatrala je Projektni zadatak za izradu studije društveno-ekonomske opravdanosti uspostave holdinga javnih komunalnih preduzeća na području Kantona Sarajevo te dala svoju saglasnost na ovaj dokumentu.

S tim u vezi, Vladinu saglasnost dobili su i Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo i Sarajevska regionalna razvojna agencija – SERDA da u narednom koraku potpišu Sporazum o saradnji za izradu Studije društveno-ekonomske opravdanosti uspostave holdinga javnih komunalnih preduzeća na području Kantona Sarajevo.

Izradu Projektnog zadataka obavila je posebna radna grupa koju je formirala Vlada u saradnji sa SERDA-om. Prije Projektnog zadatka, grupa je sačinila snalizu sa detaljnim podacima koji se odnose na poslovanje, ekonomičnost i efikasnot rada kantonalnih javnih komunalnih preduzeća sa smjernicama, prijedlozima i mogućnostima budućeg organizovanja komunalne privrede, a koju je ranije prihvatila Vlada KS.

Pomenuta Analiza stanja u komunalnoj privredi KS ukazala je na postojanje visokog nivoa neracionalnosti u poslovanju javnih komunalnih preduzeća, a što rezultira visokim poslovnim gubicima u većini njih, ali i potrebom izdvajanja značajnih budžetskih sredstava za njihovo održavanje.

“Trend loših poslovnih rezultata prisutan je već dugi niz godina što ozbiljno dovodi u pitanje održivost trenutnog modela organizovanja i funkcionisanja komunalnog sektora u KS. Ovakva situacija utiče na neodgovarajuće održavanje infrastrukture, objekata, opreme, sredstava i uređaja potrebnih za obavljanje ove važne djelatnosti, a posebno i na nezadovoljavajući nivo usluge koja se pruža korisnicima, odnosno građanima KS“, kaže se između ostalog u pomentoj analizi.

Zbog svega ovoga, opredjeljenje aktuelne Vlade KS je da učini sve kako bi se prestalo sa kontinuiranom proizvodnjom gubitaka i destrukcijom kapitala javnih preduzeća, to jeste da pristupi krajnje ozbiljnoj i sistematičnoj rekonstrukciji ovog sektora. Ključni cilj je uspostava sistema organizacije poslova na način kojim će se osigurati efikasno, održivo i kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti čija važnost se za sve građane izuzetna. Ostvarivanjem ovog cilja najveće koristi će imati upravo korisnici komunalnih usluga.

Pomenuta Studija mora biti objektivan, nezavisan i pouzdan nalaz o mogućnostima pomenute reorganizacije, odnosno organizacije komunalnog sektora u formi holdinga sa svim njenim detaljno specificiranim prednostima i nedostacima kako kratkoročno, tako i dugoročno planirano, saopćeno je iz Kantona Sarajevo.

 

NV

Na vrh