Slovenija u Beogradu preuzela dio arhiva SFRJ

24. Dec 2016. | 10:54 | NV
smip-tabla_1482238297.510x350

Slovenija je jučer u arhivu Ministarstva za vanjske poslove Srbije preuzela 43 međunarodna sporazuma čiji je depozitar bila bivša SFRJ, a koji se odnose isključivo na teritoriju Republike Slovenije.

Riječ je o prvoj restituciji državnih arhiva SFRJ nekoj od država nasljednica, saopštio je Ured za komunikacije Slovenije.

Dogovoreno je, kako se dodaje, da Slovenija uskoro preuzme i sljedeću grupu međunarodnih sporazuma, među kojima su i ugovori o određivanju državnih granica, koje su danas državne granice Slovenije.

Sporazum o pitanjima nasljedstva, koji su 29. juna 2001. godine u Beču potpisale države nasljednice SFRJ određuje po kakvom ključu arhivi bivših republika i državni arhivi SFRJ pripadaju pojedinim državama nasljednicama i pod kojim uslovima arhivi postaju njihovo zajedničko nasljeđe.

Države nasljednice na osnovu sporazuma dobijaju međunarodne ugovore čiji je depozitar bila SFRJ, a odnose se samo na predmete vezane za teritoriju jedne ili više država nasljednica ili na ustanove, koje imaju sjedište na njihovoj teritoriji.

Početkom 2015. godine je slovenačko ministarstvo vanjskih poslova pripremilo poseban spisak međunarodnih ugovora koji se odnose na Republiku Sloveniju, koji su predati ambasadoru Srbije u Ljubljani, poslije čega je sledilo evidentiranje građe u arhivima Beograda.

Preuzimanje međunarodnih sporazuma predstavlja prvi dio arhivske građe koje će Slovenija preuzeti prema Sporazumu o pitanjima nasljedstva i istovremenu prvu restituciju državnih arhiva SFRJ bilo koje od država nasljednica.

Srbija i Slovenija su se isto tako dogovorile o skorom preuzimanju sljedeće grupe međunarodnih sporazuma.

 

NV / Beta

Na vrh