Smanjen broj predmeta u Općinskom sudu za naplatu potraživanja za isporučene usluge “Toplana“

21. Jun 2017. | 22:56 | NV
2(1)

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić sastao se sa predsjednicom Općinskog suda Sarajevo Janjom Jovanović i direktorom KJKP “Toplane Sarajevo“ Admirom Džuburom i, tom prilikom, s njima razgovarao o implementaciji Akcionog plana za unapređenje naplate komunalnih potraživanja u Kantonu Sarajevo. Tema ovog sastanka bio je i dogovor oko korištenja prostorija u kojem je trenutno smješteno Odjeljenje Općinskog suda koje se bavi komunalnim predmetima.

Direktor Džubur informisao je ministra Nenadića o napretku koji je ostvaren u prethodnom periodu, tačnije od kada se počelo sa primjenom zacrtanih mjera iz pomenutog Akcionog plana.

Ovom prilikom, konstatovano je da je saradnja u okviru radne grupe već dala značajne rezultate i da je napredak već evidentan.

“Osjetno se smanjuje broj prijedloga za naplatu koji su dostavljeni Općinskom sudu Sarajevo, uprkos povećanju broja korisnika usluga ‘Toplana’ u istom periodu“, naglasio je direktor Džubur.

Nenadić je upoznao direktora Džubura sa aktivnostima koje trenutno provodi sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem i, s tim u vezi, najavio da će se vrlo brzo održati novi sastanak radne grupe na kojem će se analizirati i svi ostvareni napreci.

“Od 15. septembra Općinski sud će početi sa primjenom SOKOP sistema, odnosno sistema elektronske obrade i upravljanja podacima vezanim za rješavanje pitanja potraživanja iz komunalnih predmeta, a što je aktivnost koja se priprema već duži period“, obavijestila je prisutne predsjednica Jovanović.

Dodala je da će se do ovog datuma nastaviti sa prilagodbom odgovarajućih i drugih akata, te davanjem detaljnih uputa komunalnim preduzećima, ali i izvršiti neophodna obuka osoblja koje će primjenjivati ovaj sistem.

1(2)

NV

Na vrh