Sudovi u BiH riješili blizu 170.000 najstarijih predmeta u 2016. godini

20. Jan 2017. | 21:05 | NV
VSTVBiH

Sudovi u BiH su u 2016. godini riješili blizu 170.000 najstarijih predmeta te od 2010. godine ukupan broj riješenih najstarijih predmeta prelazi 660.000. Ovo su najnoviji rezultati aktivnosti praćenja procesa rješavanja starih predmeta, jedne od osnovnih aktivnosti Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine kojom se osigurava da sudovi u potpunosti poštuju ispunjenje svojih planova rješavanja predmeta i do kraja perioda za koji se donosi plan uspješno realiziraju iste.

Preciznije u 2016. godini sudovi u BiH su riješili ukupno 168.369 najstarijih predmeta što je dodatno doprinijelo kontinuiranom smanjenju broja neriješenih starih predmeta odnosno povećanju efikasnosti sudova u BiH, a samim tim i pravosuđa u cjelini. Tako su od 2010. godine, kada su počeli primjenjivati planove rješavanja starih predmeta, do danas sudovi riješili preko 660.000 najstarijih predmeta.

U sudovima Federacije BiH do 31.12.2016. godine ukupno je riješeno 105.288  predmeta.  Istovremeno, sudovi u Republici Srpskoj su riješili  57.766 predmeta. Sudovi Brčko distrikta BiH su u 2016. godini riješili 3.805 predmeta dok je Sud BiH riješio 1.510 najstarijih predmeta.

 

NV

Na vrh