Svaka vjera mora slijediti zapovijed da čovjek mora biti zaštićen

7. Feb 2017. | 10:27 | NV