Tim EU i APIK sa Timom za borbu protiv korupcije Vlade KS: Obuka na temu “Izrada strateških dokumenata”

14. Jun 2017. | 20:01 | NV
DSC_0004

Tim Evropske unije koji provodi projekt razvoja kapaciteta u sprečavanju korupcije i stvaranja strateških dokumenata u ovoj oblasti, u saradnji sa Timom Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije i Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), organizovati jednodnevnu obuku na temu “Izrada strateških dokumenata”.

Kako su istakli iz Tima EU, jedan od važnih kriterija u Sporazumu o stabilnosti i pridruživanju jeste strateška i kontinuirana borba protiv korupcije. Današnja obuka usmjerena je prema službenicima kantonalnih i općinskih organa u okviru projekta “Razvoj kapaciteta u sprečavanju korupcije i donošenju strateških dokumenata u oblasti borbe protiv korupcije u BiH” koji finansira EU. Obuku su provodila tri međunarodna eksperta koji su svim učesnicima sastanka iskazali očekivanja vezana za povećanje kapaciteta kako bi se utvrđeni dokumenti mogli provoditi na terenu.

Jedan o najvažnijih vidova borbe protiv korpupcije jeste preventivno djelovanje i eliminiranje njenih uzroka jer u sistemu kakav postoji u BiH puno je teže boriti se protiv ove pošasti kada se ona već dešava na terenu, ističu iz državne Agencije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Kanton Sarajevo je donio Strategiju borbe protiv korupcije te kroz Akcioni plan na terenu provodi i realizira 25 mjera predviđenih ovim Planom. Iz vladinog Tima za borbu protiv korupcije naglasili su niz aktivnosti koje se realiziraju, a među njima posebno uspješnu uspostavu komunikacije sa svim kantonalnim institucijama iz javnog sektora. Oni su već prošli dio edukacija i obuka, a ostvarena je bliska saradnja sa državnom Agencijom.

Detektujući javne nabake kao oblast sa velikim mogućnostima koruptivnih radnji, stvaranje i objavljivanje jedinstvene baze podataka o procesima javnih nabavki iz vladinog Tima smatraju posebno važnim iskorakom u prevenciji korupcije. Pored strateškog pristupa prevenciji, razrađene su i metode prijave korupcije.

 

NV

Na vrh