Trumpov prijedlog budžeta pogađa siromašne, a pogoduje vojsci

24. May 2017. | 07:56 | NV
trump-2

Kabinet američkog predsjednika Donalda Trumpa objavio je njegov prijedlog federalnog budžeta SAD, s rashodima od 4,1 hiljade milijardi dolara, kojim će najviše biti pogođeni siromašni i invalidi, dok je najveći dobitnik američka vojska  –  Pentagon.

Trumpov plan za budžetsku godinu koja počinje 1. oktobra, koji postavlja pravac fiskalne politike za narednih deset godina, predviđa duboke rezove potrošnje na programe zaštite i pomoći, među kojima su program Medicaid, program zdravstvenog osiguranja djece i program socijalne zaštite invalida.

S druge strane, znatno će biti povećani rashodi za vojsku i obezbjeđenje državne granice. Trumpov prijedlog predviđa povećanje od 469 milijardi dolara za odbranu u narednoj deceniji. Za tehnologiju u vezi sa bezbjednošću granice, koja uključuje i izgradnju zida na granici s Meksikom, predviđeno je 2,6 milijardi dolara.

Trump je tokom predizborne kampanje neprestano obećavao da će Meksiko platiti izgradnju zida, što su meksički zvaničnici negirali, da bi sada, kao predsjednik SAD, predvidio da trošak izgradnje zida snose američki poreski obveznici.

Dobitnicima po rastu budžetskih stavki se mogu smatrati i penzioneri i roditelji novorođenčadi.

Trumpov plan nije predvidio promjene u davanjima za penzionere u okviru programa socijalne zaštite, za koji postoje sredstva do 2034. godine, i programa zdravstvene zaštite Medicare koji će ostati bez sredstava 2028. godine.

Prijedlog budžeta obuhvata i program plaćenog odsustva s posla za roditelje novorođene djece, prema kojem će majke i očevi moći da dobiju do šest sedmica plaćenog odsustva poslije rođenja ili usvajanja djeteta, iako je za narednu deceniju za to predviđeno “svega” 19 milijardi dolara.

Među kategorijama najviše pogođenim Trumpovim planom, nalaze se siromašni, invalidi, studenti, poljoprivrednici i mladi radnici.

Prijedlog predviđa smanjenje od 616 milijardi dolara u narednoj deceniji za program Medicaid i program zdravstvenog osiguranja djece, zahvaljujući kojima milioni siromašnih porodica imaju zdravstvenu zaštitu.

Trumpov plan za narednih 10 godina uključuje i smanjenje od 191 milijarde dolara za program bonova za hranu, kao i smanjenje od 22 milijarde dolara za program privremene pomoći porodicama s finansijskim poteškoćama.

Sredstva za program socijalne zaštite za invalide biće smanjena za gotovo 70 milijardi dolara u sljedećoj deceniji, sa ciljem njihovog ponovnog uključivanja u radni proces.

Po Trumpovom prijedlogu budžeta, pozajmice studentima biće smanjene za 143 milijarde, a pomoć poljoprivrednicima za 38 milijardi dolara u narednoj deceniji.

Zbog toga što prijedlog budžeta ne predviđa smanjenje socijalne i zdravstvene zaštite za penzionere, povećana je vjerovatnoća da će mladi radnici biti suočeni ili sa velikim smanjenjem primanja ili sa znatnim povećanjem poreza.

 

NV / Beta

Na vrh