Tužioci traže razrješenje, Salihović oslobađanje

16. Jun 2017. | 14:41 | H.H.
tuzilastvo

U završnim riječima u postupku Goranu Salihoviću, Ured disciplinskog tužioca zatražio je da suspendovani glavni tužilac Državnog tužilaštva bude razriješen dužnosti, dok je odbrana zatražila odbacivanje tužbe.

Disciplinska tužiteljica Alena Kurspahić zatražila je da Salihović bude proglašen krivim za niz disciplinskih prekršaja i razriješen dužnosti.

“Ured disciplinskog tužioca ostaje kod navoda iz tužbe, pravne kvalifikacije i zahtijeva koji su izneseni u tužbi, a to je izricanje najstrože disciplinske mjere razrješenja dužnosti glavnog tužioca Tužilaštva BiH”,  rekla je Kurspahić.

Salihovićev advokat Rifat Konjić je predložio da tužba bude odbijena kao neosnovana.

Salihović je rekao da u ovoj tužbi „nema ništa, čak ni prekršaja da se na osnovu njega izrekne opomena“.

“Komisija ima historijsku šansu da ako udovolji našem zahtjevu, pokazaće da ima pravne države i da se ništa neće raditi pod pritiskom. Ako donese drugu odluku možemo slobodno reći da je to početak kraja neovisnog pravosuđa, sljedeći tužilac nakon nas trojice koji smo smijenjeni na ovaj način će biti sigurno tužilac iz politike”, rekao je Salihović.

Postupak protiv Salihovića pokrenut je zbog disciplinske tužbe u kojoj se navodi da je propustio da traži svoje izuzeće u predmetima kada je postojao sukob interesa, da se upustio u neprimjerene kontakte sa sudijom ili strankama u postupku, omogućio vršenje dužnosti tužioca osobama koje za to nisu zakonom ovlaštene, te da se miješao u postupanje sudije ili tužioca.

Komisija je najavila da će odluka biti donesena u narednih mjesec dana.

 

NV / NAP

Na vrh