Tuzla i Pečuh dogovorili saradnju kroz IPA fondove: BiH i Mađarska imaju duboke historijske veze

3. Aug 2017. | 17:46 | NV