U Federaciji tokom 2017. godine 14 osoba smrtno stradalo od požara

21. Jul 2017. | 22:09 | NV
solak (1)

Prema podacima Federalnu upravu civilne zaštite u FBiH je u 2017. upožarima smrtno stradalo 14 osoba, lakše je povrijeđeno 45, a teško tri osobe.

Šef FUCZ-a Fahrudin Solak rekao je za agenciju Patria da je jedna osoba smrtno stradala usljed paljenja korova, dok su ostale osobe stradale u objektima koji su se zapalili.

Prema podacima Federalnu upravu civilne zaštite u 2017 je na području Federacije evidentirano 4.906 požara, od kojih je većina (3.785) izbila na otvorenom prostoru, a opožareno je 5.308,64 hektara šume, niskog rastinja i trave.

Na današnjoj tematskoj sjednici Vlade FBiH rečeno je da je samo na području Hercegovačko-neretvanskog kantona za prvih sedam mjeseci ove godine zabilježeno 1.659 požara kojima je opožareno 4.869,10 hektara.

Otežavajuće okolnosti i problemi koji se svakodnevno javljaju u suzbijanju i gašenju velikih šumskih požara u FBiH su nedostatak odgovarajućih planova zaštite od požara koji, pored ostalog, bliže utvrđuju organizaciju zaštite od požara i način upotrebe vatrogasnih jedinica, sistem javljanja i obavještavanja, postupak u slučaju požara, tehničku oprema i sredstva potrebna za gašenje, način snabdijevanja vodom, puteve, prilaze i prolaze za gašenje, sadejstvo svih vatrogasnih jedinica koje postoje, obaveze kantona, općinskih i gradskih službi za upravu i izvršavanju predviđenih mjera zaštite od požara, te rokove za izvršenje predviđenih zadataka.

Problemi su i nepristupačnost požarištima usljed kontaminiranosti terena minama, nedovoljan broj profesionalnih vatrogasnih jedinica, neadekvatna kadrovsku popunjenost i opremljenost, kao i zastarjelost i nedostatak materijalno-tehničkih sredstava i opreme za gašenje požara na svim nivoima vlasti, piše NAP.

 

NV / NAP

Na vrh