U OŠ “Vrhbosna”: Održan ogledni čas uz upotrebu elektronske učionice za učenike prvog razreda

9. Dec 2016. | 20:36 | NV
1

U Osnovnoj školi “Vrhbosna”, u općini Stari Grad, jučer je  upriličen ogledni nastavni čas uz upotrebu elektronske učionice za učenike prvog razreda osnovnih škola u Kantonu Sarajevo. Čas je organizovan u okviru izučavanja predmeta informatika, a učenici su tom prilikom prvi put sa svojim učiteljem izrađivali crteže u aplikativnom programu za crtanje.

Ministarstvo za  obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo pokrenulo je projekt “Elektronske učionice” početkom ove godine s ciljem informatizacije obrazovanja i primjene novih trendova učenja i podučavanja u svih 70 osnovnih škola Kantona Sarajevo.

“Svaka škola dobila je laptop i 12 tableta za opremanje jedne elektronske učionice. Ovo je početak implementacije projekta a naredna faza obuhvatit će izradu i primjenu digitalnih sadržaja”, istakla je Azemina Njuhović pomoćnica ministra za infomatizaciju u resornom kantonalnom ministarstvu. Kako je navela, namjera je da se u konačnici informatički opreme sve učionice u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo. Za nastavak realizacije ovog projekta, koji podrazumijeva i  kontinuiranu edukaciju nastavnog osoblja, Ministarstvo je planiralo sredstva u Budžetu za narednu godinu.

Po riječima pomoćnice Njuhović, elektronske učionice u početku će služiti za izvođenje nastave iz informatike za učenike prvih razreda a potom i ostalih nastavnih predmeta za učenike drugih razreda.

“Od ove školske godine uveden je predmet informatika za prve razrede osnovnih škola, pa se i nastavnici razredne nastave po prvi put susreću sa novim trendovima u obrazovanju i upotrebom infomacijsko-komunakcijskih tehnologija u nastavi, zbog čega  je njihova edukacija veoma bitna. U interesu nam je i popularizacija  primjene elektronskih učionica, a profesori koji budu izvodili nastavu na taj način bit će najbolji primjer svojim kolegama iz drugih nastavnih predmeta”, dodala je Njuhović.

U sklopu ovog projekta do sada je uloženo 1.100.000 KM za infomatizaciju učionica, te će biti angažovani profesori informatike za edukaciju i pomoć svojim kolegama razredne nastave u izvođenju nastave u elektronskim učionicama. To je omogućila Vlada i resorno kantonalno ministarstvo uz podršku Skupštine Kantona Sarajevo.

Učitelj u OŠ “Vrhbosna” Sulejman Memić, koji je pripemio i osmislio ogledni čas, istakao je da su moderniji koraci uz upotrebu ICT- u neminovni u daljem radu sa učenicima.

“Slobodno mogu reći da je prvačićima informatika jedan od omiljenih predmeta, a primjetno je i da im je ovakav način rada izuzetno zanimljiv. Jednostavno, ovo je način na koji djeca trebaju učiti, a sve je prilagođeno njihovom uzrastu i kompatibilno sa nastavnim planovima i programima”, naglasio je.

Direktor ove škole Mirsad Lelo naveo je da će nastaviti aktivno raditi na unapređenju projekta elektronske učionice i modernizaciji nastavnog procesa.

 

NV

Na vrh