U PS BiH održana rasprava o energetskoj efikasnosti u BiH

28. Feb 2017. | 20:17 | NV
280217 konf - energ zaj

Komisija za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) i Komisija za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma PSBiH, u saradnji sa Školom za političke studije Vijeća Evrope u BiH i Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GIZ) u BiH, organizovali su danas u PSBiH debatu iz oblasti energetske efikasnosti u BiH.

U parlamentarnoj debati, koja je organizovana u okviru napora za jačanje političkog i javnog dijaloga u oblasti energetske efikasnosti, kao i razumijevanja direktiva i obaveza BiH naspram Evropske unije (EU) i Energetske zajednice, učestvovali su poslanici i delegati PSBiH, poslanici entitetskih parlamenata, predstavnici akademske zajednice, kao i predstavnici civilnog društva.

Pozdravljajući učesnike debate, predsjedavajući Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma PSBiH Momčilo Novaković istakao je da ovaj skup, osim ukazivanja na potrebu unapređenja energetske efikasnosti, ima za cilj da pokrene aktivnosti na uspostavljanju i razvijanju saradnje između parlamenata i parlamentarnih tijela na različitim nivoima vlasti u BiH.

Član Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda PSBiH Martin Raguž rekao je, obraćajući se učesnicima debate, da organizovanje ovakve debate pokazuje da je PSBiH, kao najviše zakonodavno tijelo u državi, spremna da se suoči sa bitnim životnim pitanjima s ciljem ispunjavanja standarda na putu BiH ka EU. Prema riječima Raguža, BiH ima značajne resurse u energetici, zbog čega je potreban odgovoran pristup i bolja saradnja institucija na svim nivoima kako bismo te resurse bolje i kvalitetnije iskoristili.

Učestvujući u raspravi, poslanik u Predstavničkom domu PSBiH Saša Magazinović istakao je kako je u oblastima energetike i zaštite okoline postignut značajan politički konsenzus između predstavnika različitih političih stranaka na svim nivoima vlasti. S tim u vezi, Magazinović je najavio da će uskoro biti osnovana parlamentarna grupa za podršku razvoju energetike i zaštiti okoline, koju će činiti poslanici i delegati iz državnog i entitetskih parlamenata.

Učesnicima su se obratili i poslanik u Predstavničkom domu Mirsad Đonlagić, koji se založio za uvođenje pitanja energetske efikasnosti u obrazovni sistem u BiH, kao i predsjedavajući Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH Nikola Lovrinović koji je oblast energetske efikasnosti predložio kao temu jednog od okruglih stolova o izazovima u procesu evropskih integracija BiH, koje će Zajednička komisija i ove godine organizovati širom BiH.

O projektima iz oblasti energetske efikasnosti koje provode u BiH govorili su predstavnici GIZ-a i USAID-a, kao i profesori na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Armin Teskeredžić i Haris Lulić, koji su govorili o politici, ciljevima i viziji energetske efikasnosti, te o energetskoj efikasnosti u funkciji lokalnog razvoja.

 

NV

Na vrh