Udružene poslodavaca: Mjere Vlade KS imat će negativne efektive na poslovanje

25. Dec 2016. | 16:02 | NV
52263

U sklopu raspoloživih mjera, Vlada Kantona Sarajevo je od 25. decembra 2016. godine privremeno ograničila upotrebu motornih vozila na području tog kantona, odnosno uvođenje sistema vožnje po principu par-nepar tablica.

Udruženje poslodavaca FBiH smatra da poduzete mjere realno mogu naštetiti poslodavcima jer će proizvesti značajno smanjenje radnih efekata, odnosno smanjenje ukupnih efekata prometa, roba i usluga, a kazne za pravna lica  ̶  koja se ne budu pridržavala odluke o saobraćaju vozila po principu par-nepar  ̶  iznosit će od 1.000 do 5.000 KM.

Na donesenu mjeru, poslodavci nisu bili pripremljeni, jer je njena primjena definisana ad hoc. Stoga, Udruženje poslodavaca FBiH izražava zabrinutost pod novonastalim uslovima, na planu otežanog dolaska zaposlenih na posao i vraćanja sa posla, rada u trećoj smjeni (između 23:00 i 07:00 sati), nemogućnost plasmana robe i usluga u punom kapacitetu, te ukupno smanjene profit efektive.

Rješenje ovog problema sa kojim se skoro svake godine suočava glavni grad Bosne i Hercegovine, iziskuje ozbiljan stručni pristup, a novodonesene mjere su samo palijativna solucija.

Posebno reagujemo na činjenicu da je primjena ovih mjera započela u nedjelju 25.12. na dan proslave Božića, kada se tradicionalno porodice okupljaju i posjećuju vjerske objekte, stoji u saopćenju Udruženja poslodavaca F BiH.

 

NV

Na vrh