Udruženje poslodavaca FBiH: I u 2017. godini nastavljamo se boriti za bolju poziciju domaćih firmi

29. Dec 2016. | 13:14 | NV
adnan smailbegovic udruzenje poslodavaca fbih foto patria

Udruženje poslodavaca Federacije BiH nastavit će insistirati na donošenju reformskih izmjena i dopuna Zakona o doprinosima FBiH i Zakona o porezu na dohodak FBiH, koji će u pravom smislu biti reformski i dovesti do rasterećenja privrede kazao je predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović, tokom godišnje press konferencije Udruženja.

Iz Udruženja su podsjetili da su tokom 2016. godine uzeli aktivno učešće u reformi radnog zakonodavstva, potpisali su granski kolektivni ugovor sa predstavnicima Sindikata za područje FBiH, potpisali su granski kolektivni ugovor za djelatnost prometa, komunalne privrede, djelatnost šumarstva, preradu drveta i papira, te za oblast proizvodnje i prerede metala. Svi ugovori su potpisani na period od godinu dana. U toku su, rekli su iz Udruženja, i završni pregovori za potpisivanje granskog kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine.

„Zahvaljujući naporima Udruženja poslodavaca FBiH Vlada je odgodila usvajanje izmjena i dopuna Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak“, podsjetili su iz Udruženja. Dodali su da je Udruženje u 2016. godini učestvovalo i u izradi i donošenju novog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, neke sugestije Udruženja su prihvaćene i kada je riječ o Zakonu o radu FBiH. Udruženje poslodavaca FBiH aktivno učestvuje i u donošenju izmjena i dopuna Zakona o štrajku FBiH.

„Udruženje poslodavaca FBiH nastavit će insistirati na donošenju reformskih izmjena i dopuna Zakona o doprinosima FBiH i Zakona o porezu na dohodak FBiH, koji će u pravnom smilu biti reformski i dovesti do rasterećenja privrede, povećati konkurentnost domaćih kompanija, otvoriti radna mjesta te smanjiti sivu ekonomiju“, poručili su iz Udruženja, piše Patria.

 

NV / nap.ba

Na vrh