Ugroženim porodicama biće donirana poljoprivredna oprema i alati

24. Jun 2017. | 23:15 | NV
BPRM1

Sistemi za navodnjavanje, poljoprivredne mašine, plastenici, oprema i alati za kamenoresce i automehaničare, sadnice voća, te stoka, biće uručeni za 68 korisnika Regionalnog stambenog projekta iz Doboja, Maglaja, Kupresa, Drvara, Bosanskog Grahova i Glamoča. Svi korisnici su potpisali ugovore sa organizacijom Catholic Relief Services (CRS) i svojim općinama i gradovima o dodjeli pomoći za održivost, koja će osigurati bolje ekonomske prilike za korisnike i njihove porodice, u vidu navedene opreme.

Pomoć korisnicima je prilagođena njihovim potrebama, a isporuka opreme će uslijediti nakon potpisivanja ugovora o donaciji, nakon čega će biti organizovane i stručne radionice iz oblasti poljoprivredne proizvodnje.

Pomoć je osigurana u okviru projekta “Integrisana podrška raseljenim osobama i izbjeglicama u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji”, koji provodi CRS donatorskim sredstvima Biroa za populaciju, izbjeglice i migracije (BPRM) Vlade SAD-a i Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske. Pomoć se dodjeljuje najugroženijim porodicama-korisnicama Regionalnog stambenog projekta, kroz koji im je osigurano stambeno rješenje, dok projekat podrške raseljenim osobama i izbjeglicama na komplementaran način osigurava pomoć, kako bi se razvili održivi uvjeti za život i reintegraciju u lokalnim zajednicama. Važno je napomenuti i da sve navedene lokalne zajednice sufinansiraju ovaj projekat.

Ekonomska podrška je osigurana kroz zapošljavanje na polju zanatskih usluga i podršku u poljoprivrednoj i stočarskoj proizvodnji. Tokom ljeta će se takođe održati interaktivne radionice iz oblasti novih poljoprivrednih tehnologija, koje će korisike educirati o mogućnostima kvalitetnije i veće proizvodnje. Teme radionica su odabrane u saradnji sa korisnicima i predstavnicima općina, a u skladu sa potrebama korisnika i strategijama razvoja lokalnih zajednica. Osim planiranih, održane su i radionice za predstavnike općinskih radnih grupa kako bi njihove lokalne zajednice bile osposobljene da samostalno planiraju i pronalaze potrebna sredstva za podršku korisnicima u održivosti. Kroz ove radionice su sve općine kreirale i akcione planove koji će im pomoći da u narednom periodu lakše dođu do neophodnih sredstava.

Kroz ovaj i ostale projekte koje provodi sa donatorima, CRS na ovaj način ostaje posvećen pomoći najugroženijim stanovnicima BiH i regiona.

 

NV

Na vrh