UIO objavila listu deset kompanija koje su izvršile najveće uplate PDV-a

20. Aug 2017. | 17:57 | NV
uio(27)

Deset kompanija iz Bosne i Hercegovine uplatilo je ukupno 388 miliona KM poreza na dodanu vrijednost u prvih šest mjeseci 2017. godine.  To su ujedno i kompanije koje su u prvoj polovici 2017. godine izvršile najveće uplate PDV-a u BiH.

Pored najvećih uplata po osnovu PDV-a, radi se o kompanijama koje su svoje poslovanje čitav niz godina temeljile na poštivanju zakonskih propisa iz oblasti indirektnih poreza, što znači da se radi o potpuno urednim poreskim obveznicima.

Deset kompanija sa najviše uplaćenog poreza na dodanu vrijednost u prvoj polovici 2017. godine su:

BH Telecom d.d. Sarajevo, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Telekomunikacije Republike Srpske  – Telekom Srpske i M:Tel, Fabrika Duhana Sarajevo d.d., Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne d.d. , BINGO d.o.o. Tuzla, Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d./PUBLIC ENTERPRISE CROATIAN TELECOM JSC, OPTIMA GRUPA  d.о.о. Banja Luka, Мјеšoviti holding ЕRS-МP a.d.Тrebinje-ZP RiTE Ugljevik  i RMU BANOVIĆI  d.d.

“Za sve ovakve poreske obveznike u BiH Uprava za indirektno oporezivanje će u narednom periodu uvesti tzv. „Horizontalni monitoring“, tačnije poseban vid kontrola koji se temelji na uzajamnom povjerenju i saradnji UIO sa poreznim obveznicima. Horizontalni monitoring ima nekoliko prednosti, a osnovni cilj ovakvog načina kontrole je pomagati i uticati na ispunjavanje obaveza poreskih obveznika.

Kao što svakog mjeseca na web stranici UIO objavljujemo tzv. „Crnu listu“ na kojoj se nalaze svi dužnici po osnovu PDV-a, akciza, carina i putarina, tako će UIO u narednom periodu formirati i tzv „Bijelu listu“ („White list“), onih obveznika za koje se pokazalo u prethodnom periodu da su u najvećoj mogućoj mjeri ispunjavali sve svoje obaveze, te poštivali sve zakonske propise iz oblasti indirektnih poreza.

Inače, to je slučaj u mnogim modernim poreskim upravama u zemljama članicama Evropske unije, tako da će i UIO slijediti ovaj primjer. Obveznici objavljeni na „Bijeloj listi“ UIO sigurno će imati veliku prednost prilikom sklapanja svojih budućih poslovnih transakcija”, saopćeno je iz UIO.

 

NV / NAP

Na vrh