UNHCR donirao kompjutersku opremu u cilju podrške aktivnostima zatvaranja kolektivnih centara u BiH

26. Dec 2016. | 19:31 | NV
unhcr-1024x724

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine dobilo je donaciju u vidu IT/kompjuterske opreme od Visokog komesarijata Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR), kao tehničku pomoć za administrativnu provedbu projekta “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja (“CEB II projekat”). Vrijednost opreme je 20.984 KM.

Tehnička pomoć finansira se grantom Zajedničkog evropskog fonda za Zapadni Balkan u sklopu Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF), posredstvom Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB). Oprema je jedna od komponenti cjelokupnog granta WBIF u iznosu EUR 1.152.000 koji je UNHCR-u  dodijelio CEB u cilju podrške Ministarstvu u provedbi projekta zatvaranja 121 od 156 kolektivnih centara u BiH i udomljavanja oko 7.200 ugroženih stanovnika u više od 2.600 socijalnih stanova u 46 općina širom Bosne i Hercegovine.

Ministrica Semiha Borovac izrazila je zahvalnost na kontinuiranoj pomoći i podršci koju UNHCR pruža u procesu rješavanja bolnog pitanja raseljenja u Bosni i Hercegovini podsjećajući da je zatvaranje kolektivnih centara i iznalaženje trajnog rješenja za više od 7.000 osoba koje i danas žive u mahom neuvjetnim kolektivnim i alternativnim smještajima prioritet Ministarstva. “Pomoć na ovom planu posebno cijenim jer ona dokazuje da posvećenost problemima izbjeglica i raseljenih osoba u BiH nije zanemarena pod pritiskom svjetske ekonomske i migrantske krize”, naglasila je Borovac.

Sličnu pomoć, koja se sastoji kompjuterske opreme u vrijednosti od 36.879 KM, UNHCR je dodijelio za opremanje stručnih timova u nadležnim ministarstvima FBiH, RS i Brčko Distrikta BiH zaduženih za realizaciju projekta.

Više od 98.000 ljudi i dalje je raseljeno unutar Bosne i Hercegovine. Mnogi od njih su ugroženi, bez dostojanstvenih uvjeta života, te im je neophodna podrška kako bi si osigurali trajna rješenja.

“UNHCR smatra da će ova donacija pomoći vlastima BiH na svim nivoima u naporima koje ulažu u rješavanje preostalih problema raseljenja u okviru Aneksa VII, te da će promovirati dalji angažman lokalnih vlasti u osiguravanju društveno-ekonomske integracije i pristupa pravima za najugroženije raseljene osobe u BiH”, rekao je Andrew Mayne, regionalni predstavnik UNHCR-a za jugoistočnu Evropu. “U tom kontekstu, od suštinskog je značaja da Koordinacijski tim na ministarskom nivou koji je nedavno formiran na inicijativu Vijeća ministara BiH i koji je zadužen za ostvarivanje prava izbjeglica i raseljenih lica u skladu sa Aneksom VII, preuzme vodstvo u zajedničkom naporu da se prioritetni problemi raseljenja u BiH, oko kojih postoji dogovor, nađu na putu ka rješenju u 2017.g.”, zaključio je Mayne.

 

NV

Na vrh