Uprava JP Autoceste FBiH poništila tender na poddionici Počitelj – Zvirovići

13. Mar 2017. | 19:31 | NV
autoceste

S ciljem ubrzanja i konačnog završetka tendera i stavljanja u funkciju odobrenih finansijskih sredstava, Uprava JP Autoceste FBiH je donijela odluku da se tender za izvođenje radova na izgradnji autoceste na poddionici Počitelj – Zvirovići LOT 1 i LOT 2 poništi.

Raspisat će se novi tender po skraćenoj proceduri kako bi se u što skorijem vremenu potpisao Ugovor o izgradnji i započeli radovi.

Odlukom o poništenju postupka Uprava JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, ni na koji način ne želi utjecati na dalji tok i završetak aktivnosti Odjela za istrage Europske Investicijske Banke te insistira da bude obaviještena o rezultatima spomenutih istražnih aktivnosti, saopćeno je iz JP Autoceste FBiH.

 

NV

Na vrh