Magazin>>

Uštedite i plaćajte niže račune za energiju u vašoj kompaniji

19. Dec 2016. | 18:36 | NV
Fotografija_1

Račun za električnu energiju čini veći dio poslovnih troškova u svakoj kompaniji, a taj bi račun, kako vidimo iz posljednjih vijesti i najava, mogao biti i viši jer nam predstoji rast cijena energije. Prema procjenama Svjetske banke, cijene električne energije porasti će za 20 posto do 2020. godine.

“Potrošnja energije i rast cijena energije znatan su dio poslovnih troškova svake kompanije. Zato energiju treba štedjeti. Prvi korak u tome trebala bi biti samoprocjena: svaka kompanija najprije treba ustanoviti koliko energije može štedjeti – drugim riječima, na kojim mjestima i procesima može manje trošiti. Elektronička oprema koju kompanije danas koriste u svom poslovanju (računari, printeri, mreže, podatkovni centri, itd.) troši dosta energije pa bi se u razmišljanju o mogućim uštedama trebalo fokusirati na dosljednu primjenu energetski efikasnih uređaja”, rekao je Darko Lopotar iz kompanije Schneider Electric.

Jedno od postrojenja koje troši puno energije je svakako podatkovni centar. To su mjesta gdje firme drže svoje podatke i koja, budući da informacije koje su potrebne u svakodnevnom poslovanju moraju biti na sigurnom i stalno dostupne, troše dosta energije. Energija koja se koristi za napajanje i hlađenje podatkovnih centara čini čak 50 posto ukupne potrošnje energije. Međutim, i u podatkovnom centru se može štedjeti. Dobro dizajnirana soba s poslužiteljima u kojoj se koriste energetski efikasna rješenja može trošiti i do 30 posto manje energije.

 

Nekoliko savjeta o tome kako štedjeti energiju u vašoj firmi:

 Uz ulaganje u nova, energetski efikasnija rješenja, pri uštedi energije pomaže i usvajanje novih navika, poput:

  1. Rasvjeta – gasite svjetla u sobama u kojima niko ne boravi, tokom noći i za vrijeme pauze za ručak.
  2. Računari – isključite računare tokom noći. Postavite monitore tako da se sami isključe nakon dužih razdoblja neaktivnosti. Monitori troše i do dvije trećine energije koju troše lični računari.
  3. Reciklirajte – koristite samo ono što se može reciklirati: papir, staklo, plastiku, baterije, itd.
  4. Grijanje i hlađenje – primijenite osnovno pravilo ekonomične upotrebe: postavite termostat na opremi za grijanje i hlađenje tako da ne morate otvarati prozore.
  5. Napajanje – provjerite postoje li postupci koji sprečavaju prekomjerno napajanje opreme.
  6. Isključivanje – provjerite postoje li postupci za isključivanje drugih uređaja osim računara. Naprimjer, fotokopir uređaj koji ostane uključen preko noći potroši energije koliko mu je potrebno da napravi 1.500 kopija.

 

NV

Na vrh