Vanjskotrgovinska komora BiH: Privrednici se i dalje nadaju

6. Sep 2017. | 20:31 | NV
zgrada_komore-640x336

“Vanjskotrgovinska komora BiH se u protekle dvije godine više puta obraćala nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini, kao i Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH, želeći da ukaže na hitnost donošenja podzakonskih akata Zakona o carinskoj politici. Iako je zakonski rok za izradu provedbenih akata bio šest mjeseci od usvajanja Zakona, nažalost, do dana današnjeg, provedbeni akti koje treba da predloži Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH nisu donešeni”, stoji na početku saopćenja ove institucije. Dalje se kaže:

“Nedonošenjem provedbenih akata onemogućena je primjena Zakona o carinskoj politici BiH što dodatno otežava redovne aktivnosti privrednika koje je početkom 2017. godine ohrabrio započet proces javnih konsultacija za sačinjavanje prednacrta navedene Odluke.

Poslovna zajednica u BiH je očekivala da će Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH prilikom razmatranja prijedloga Odluke o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobođanje od plaćanja uvoznih dažbina isti uputiti u dalju proceduru uviđajući hitnost i značaj Odluke za privredne subjekte sa teritorije Bosne i Hercegovine.

Nažalost, informisani smo da Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH na svojoj nedavnoj sjednici nije usvojio prijedlog, te na takav način još duže prolongirao nesprovođenje Zakona o carinskoj politici.

Vanjskotrgovinska komora je do sada u više navrata isticala šta za privredu BiH znači nepostojanje podzakonskih akata, stoga i ovim putem apelujemo na sve nadležne institucije da donošenje ovih podzakonskih akata realizuje u što bržem roku. Osim oslobađanja plaćanja carine na uvoz mašina, neke od najvažnijih novina u ovom zakonu su elektronski postupak provoza i elektronsko podnošenje carinskih prijava, što bi trebalo da ubrza procedure carinjenja roba i umanji troškove postupka.

S tim u vezi, još jednom, Vanjskotrgovinska komora BiH posebno naglašava neophodnost što skorijeg donošenja navedene Odluke o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobođanje od plaćanja uvoznih dažbina, budući da bi ova Odluka u značajnom obimu podstakla privrednike da modernizuju svoju opremu i proizvodnju. Iako je teško brojčano istaći značaj donošenja ove Odluke, s pravom možemo reći da bi se za svaku ozbiljniju kompaniju, a prevashodno izvoznika iz BiH, primjena Odluke mjerila u uštedama hiljada KM na osnovu oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina.

Stoga, u ime poslovne zajednice BiH još jednom apelujemo na Upravni odbor UIO BIH da u što skorijem roku budu usvojeni navedeni podzakonski akti, kako bi se privrednicima omogućila realizacija Zakonom propisanog prava, a prvenstveno i što hitnije Odluka o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobođanje od plaćanja uvoznih dažbina.”

 

NV

Na vrh