Vijeće ministara BiH: 50 miliona eura za zapošljavanje u BiH

8. Mar 2017. | 17:05 | NV
93 sjednica VMBiH 08-03-17 002

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici utvrdilo je Prijedlog sporazuma o zajmu za Projekt podrške zapošljavanju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, vrijedan 50 miliona eura.

Od ovih sredstava Federaciji BiH će biti alocirano 29 miliona eura, a Republici Srpskoj 21 milion eura. Cilj projekta je povećavanje zaposlenosti u privatnom sektore nezaposlenih koji su evidentirani  kod javnih službi i koji traže posao.

Očekuje se da bi realizacijom ovog projekta oko 33 hiljade nezaposlenih moglo naći posao, među kojima više od osam hiljada mladih. Provođenjem ovog projekta nezaposlenima, u prvom redu mladim i ranjivima kategorijama koji aktivno traže posao, želi se pomoći da steknu vještine i znanja potrebna za rad u privatnom sektoru. Projekt će pomoći javnim službama za zapošljavanje da urade bolje profile svojih korisnika koji aktivno traže posao, a poslodavcima da ostvare bolje kontakte i komunikaciju na tržištu rada.

Period otplate zajma je 32 godine, uključujući sedam godina grejs perioda, a datum zatvaranja ovog projekta je 1. oktobar 2021. godine.

Prijedlog sporazuma s osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar finansija i trezora.

 

NV

Na vrh