Više od 40 miliona ljudi u svijetu žrtve modernog ropstva

24. Nov 2017. | 22:56 | NV
42788

Više od 40 miliona ljudi u svijetu, od čega četvrtina djece, prisiljeno je na neki oblik modernog ropstva, podaci su studije koja je sprovedena 2016. godine, piše danas AFP.

Moderno ropstvo uključuje prije svega tradicionalno ropstvo, prinudni rad, eksploataciju, služenje u domaćinstvima, prinudno udavanje djece, seksualno ropstvo i prodaju udovica.

Na prinudni rad je primorano 25 miliona, a na prinudnu udaju 15 miliona osoba, navodi se u studiji koju su sproveli Svjetska organizacija rada, Međunarodna organizacija za migracije i organizacija za zaštitu ljudskih prava “Walk Free”.

Oko 25 miliona ljudi je prisiljeno na rad, uglavnom u privatnom sektoru, ali i u fabrikama, na gradilištima, na poljima. Više od polovine među njima “zarobljeno” je dugovima, a neki su drogirani ili fizički zlostavljani.

Oko pet miliona osoba prinuđeno je na prostituciju, a od ukupnog broja ljudi koji su potčinjeni nekom obliku ropstva 71 posto čine žene i djevojke (29 miliona).

Svaka četvrta žrtva modernog ropstva je dijete, navodi se u studiji.

Protiv svoje volje se udaje 15,4 miliona osoba, od čega trećina ima manje od 18 godina. U pitanju su uglavnom žene, a ovog oblika ropstva posebno ima u Africi i Aziji.

Žene su u 99 posto slučajeva žrtve prinudnog rada prisiljene na prostituciju.

U 2017. godini, tri četvrtine migranata na putu ka Zapadnoj Evropi iz Libije rekli su da su bili žrtve zloupotreba koje se dovode u vezu s trgovinom ljudima, podaci su Međunarodne organizaciju za migracije.

 

NV / Beta

Na vrh