Vlada Kantona Sarajevo produžila moratorij na nova upošljavanja u 2017. godini

1. Feb 2017. | 22:25 | NV
Zgrada_Kantona_Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj 59. vanrednoj sjednici donijela zaključak po kojem nastavlja sa moratorijem na nova upošljavanja (na neodređeno, određeno, po ugovorima o djelu i ostalim ugovorima) u svim kantonalnim organima uprave, upravama i upravnim organizacijama, u upravama i upravnim organizacijama koje se nalaze u sastavu ministarstava, javnim ustanovama, javnim fondovima, kantonalnim javnim komunalnim preduzećima, javnim preduzećima i rukovodiocima drugih budžetskih korisnika, bez prethodne saglasnosti Vlade KS do 31.12.2017.godine.

Vlada je zadužila sve resorne ministre da je obavijeste o svim datim saglasnostima za popune radnih mjesta  u organizacijama, institucijama i pravnim licima u kojima vrše ovlaštenja nadzora nad zakonitošću rada i poslovanja o zaključenim ugovorima o djelu i ugovorima o povremenim i privremenim poslovima.

Rukovodioci svih budžetskih i vanbudžetskih korisnika dužni su da odmah preduzmu sve aktivnosti radi penzionisanja svih uposlenika koji ispunjavaju jedan od uslova za odlazak u penziju, te o istom odmah obavijeste Vladu Kantona Sarajevo, stoji u zaključku.

 

NV

Na vrh