Magazin>>

Vlada KS: Bentbaša kao peti zaštićeni pejzaž u Kantonu Sarajevo

6. Jul 2017. | 23:06 | NV
slika

Vlada Kantona Sarajevo je utvrdila i prema Skupštini Kantona uputila Prijedlog zakona o proglašenju Zaštićenog pejzaža “Bentbaša”.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, kao nosilac izrade ovog zakona je provelo javnu raspravu po ranije utvrđenom Nacrtu ovog zakona te dobilo saglasnost od Općinskog vijeća Stari Grad za uspostavu zaštite ovog pejzaža, a što je bila obaveza u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode.

Kako je istakao resorni ministar Čedomir Lukić, preuzimanjem ovog područja osiguraće se kontinuirano prisustvo nadzornika prirode na terenu, osmatranje svih dešavanja u zaštićenom području, spriječiti aktivnosti koje nisu u skladu sa ovim propisom. Zakonom se želi usmjeriti buduća gradnja na ovom području te zaustaviti nelegalna gradnja, pogotovo prema koritu rijeke Miljacke.

Ukupni obuhvat Zaštićenog pejzaža iznosi 160,9 ha, a podijeljen je u dvije zone i to: Prvu zonu –  Nukleus (najvrednije područje) u površini od 16,9 ha i Drugu zonu – Pufer kao zaštitni pojas Nukleusa, u površini od 144 ha.

Područje Bentbaše odlikuje visokim stepenom bioloških, geomorfoloških i hidroloških raznolikosti, te kulturno-historijskih vrijednosti. Zbog visokog stepena endemičnosti i reliktnosti vrsta, područje predstavlja jedno od najbogatijih na prostoru bosanskohercegovačkih Dinarida te ga karakteriše značajna geomorfološka raznovrsnost, koju čine dolina Miljacke, pećina Toplik i pećina ispod Šehove korije, stijene i plato Jekovca sa pećinom, Babin zub i strme padine tipično kraškog terena ispod Bijele tabije, Orlovo krilo, dio ušća i doline Mošćanice i dr.

Takođe, prostor obiluje hidrološkom raznolikošću poput vodotoka Miljacke i Mošćanice, vrela Abu Hajat kod Šehove korije i dr. Evidentirane su i kulturno – historijske vrijednosti kao što su Kozija ćuprija i Šehova Korija.

Sa zaštićenim područjem Bentbaše, Kanton Sarajevo bi imao ukupno pet ovakvih pejzaža, sa područjima Trebevića, Bijambara, Vrela Bosne i Skakavca kojim upravlja Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja, što predstavlja  ispunjenje obaveza u procesima evropskih integracija u ovoj oblasti.

 

NV

Na vrh