Vlada KS: Saglasnost na Program aktivnosti u okviru Regionalnog centra za upravljanje otpadom “Smiljevići”

12. Jun 2017. | 19:41 | NV
vlada-ks

Vlada Kantona Sarajevo je na svojoj zadnjoj sjednici dala saglasnost na Program aktivnosti u okviru Regionalnog centra za upravljanje otpadom – Smiljevići u 2017.godini te zadužila Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo za njegovu realizaciju.

U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i Planom upravljanja otpadom Kantona Sarajevo za period 2015-2020.godina deponija “Smiljevići” treba biti transformisana u Regionalni centar za upravljanje otpadom.

U okviru Zavoda za izgradnju KS, na inicijativu Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Stručni operativni tim je izradio Program sanacije deponije koji je prihvatila Vlada Kantona Sarajevo.

Program sadrži razrađene aktivnosti, nosioce aktivnosti, rokove i potrebna finansijska sredstva te prijedlog nužnih radova na izgrađenoj infrastrukturi, posebno na otplinjavanju i tretmanu procjednih voda, kao i prijedloge za održavanje deponije i izgradnju novih sadržaja neophodnih za smanjenje količina otpada za odlaganje. Cjeloviti Program sanacije utvrđuje obaveze i drugih nosilaca, a posebno KJKP „Rad“ i odnosi se na period do 2020.godine.

Podsjetimo, u 2016. godini konstatovano je loše stanje na deponiji, izazvano nedostatkom reciklaže, neblagovremenim obezbjeđenjem nove plohe za odlaganje u periodu 2011-2016.godine, zbog neobezbjeđivanja finansijskih sredstava, kao i iskopavanjima Instituta za nestale osobe BiH po nalogu Tužilaštva BiH. Posljedice su bile uništavanje plinske infrastrukture i neugodni mirisi sa odlagališta, što je izazvalo žalbe stanovnika okolnih naselja.

Ukupna procjenjena vrijednost realizacije programa u ovoj godini iznosi 1.150.000 KM, a prema specifikaciji ova sredstva će biti usmjerena na ugradnju novih sondi za metan i izgradnju sistema za otplinjavanje centralne plohe, za mjerenje količina i sastava procjednih voda, praćenje monitoringa procjednih voda, za instalaciju pilot uređaja i ekspertize rezultata rada, za ispitivanje stabilnosti deponije i izradu elaborata o mogućnostima njenog proširenja. Program predviđa i izradu projekta izvedbenog stanja za otplinjavanje kao i izvođenje radova na izgradnji deponije inertnog materijala sa reciklažom građevinskog otpada.

Za ove aktivnosti sredstva su utvrđena u Budžetu KS na poziciji Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

 

NV

Na vrh