Vlada Švedske nastavlja pružati podršku unapređenju efikasnosti pravosuđa u BiH

6. Dec 2016. | 20:32 | NV
002

Ugovor o grantu vrijedan 1,6 miliona eura potpisan je danas između Ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Potpisivanjem Ugovora o grantu Milan Tegeltija, predsjednik VSTV-a BiH i NJ. E. Anders Hagelberg, ambasador Švedske u BiH ozvaničili su početak implementacije druge faze Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH.

Predsjednik VSTV-a BiH Milan Tegeltija je u uvodnom obraćanju naglasio da potpisivanje ovog ugovora predstavlja primjer dobre prakse i saradnje VSTV-a BiH s Vladom Švedske na unapređenju efikasnosti pravosuđa u BiH, te je iskazao zahvalnost ambasadoru Švedske u BiH i  istakao: „Putem ovog Projekta, fokusirajući se na sudove, kroz jačanje vladavine prava, efikasnost pravosuđa ćemo unapređivati kroz mjere i aktivnosti usmjerene na unapređenje položaja ranjivih grupa u kontaktu sa sudom, jačanje rodne jednakosti među nosiocima pravosudnih funkcija, pružanje podrške pravosudnim institucijama putem saradnje sa pravosudnim tijelima Švedske, jačanje kapaciteta sudova u efikasnijem rješavanju predmeta, reformu izvršnog postupka i snažnu borbu protiv korupcije.“

Predsjednik Tegeltija je također dodao: „Želim istaći da je u našim rukama jedan od ključeva za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, a on se odnosi na uspostavu vladavine prave kroz efikasan i odgovoran pravosudni sistem. Zato moramo uložiti više od sto posto naših napora da bismo sudove učinili ažurnim i da bismo odgovorili obavezama koje je naša zemlja preuzela potpisivanjem ugovora o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. Rezultati koje trebamo postići realizacijom ovog Projekta omogućiće da zadržimo kontinuitet reformskih aktivnosti koje predvodi Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine.“

Ambasador Hagelberg je istakao sljedeće: “Na putu ka Evropskoj uniji pravosuđe BiH se suočava sa brojim izazovima. Pitanje reforme pravosuđa treba posmatrati u kontekstu izraženog nepovjerenja javnosti. Javnost često smatra da su sudovi spori i neefikasni. Potreban je veći nivo transparentnosti i odgovornosti prema građanima BiH, i to je novi način razmišljanja koji BiH treba da prihvati. Pored toga, million i po neriješenih komunalnih predmeta i dalje  predstavlja veliko opterećenje za pravosuđe, što takođe ne doprinosi jačanju povjerenja. Sudije i tužioci su ti koji treba da odgovore na rastući pritisak i da budu svjesni težine okruženja u kome rade. Ujedno, oni su ti koji treba da vrate povjerenje javnosti u sistem. A pravosuđe je najvažniji element na kome počiva vladavina prava. Danas obilježavamo nastavak zajedničkih aktivnosti na izgradnji vladavine prava uz finansijsku pomoć švedske vlade. Od vas očekujemo dalju posvećenost unapređenju rada pravosuđa. Švedska će pružiti pomoć BiH u njenim naporima na jačanju inetgriteta pravosuđa.“

 

NV

Na vrh