VM BiH: Dodatna sredstva za digitalizaciju

8. Feb 2017. | 22:02 | NV
91 sjednica 08-02-17 002

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o određivanju upotrebe dijela sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH za finansiranje druge faze digitalizacije u iznosu 1,4 miliona KM.

Sredstva su namijenjena za nabavku digitalnih mikrotalasnih linkova i tv. predajnika Javnih radiotelevizijskih servisa u Bosni i Hercegovini za drugu fazu digitalizacije.

Na ovaj način osigurano je ukupno 10,4 miliona KM, koliko je ekspertni tim javnih RTV servisa procijenio da je potrebno za realizaciju druge faze digitalizacije jer je iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH  u periodu od 2012. do 2014. godine osigurano devet miliona KM.

 

NV

Na vrh