VSTV BiH prezentirao mogućnosti pristupa pravosuđu putem interneta

12. Jun 2017. | 18:23 | NV
IMG_6809

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je danas u Banja Luci predstavilo mjere koje preduzima u cilju unapređenja percepcije javnosti o radu pravosudnih institucija. Nedavno istraživanje pod nazivom „Indeks efektivnosti pravosuđa Bosne i Hercegovine za 2016. godinu“ (Indeks), obavljeno u okviru Misije USAID-a u BiH, ukazalo je na potrebu da se ulože dodatni napori na unapređenju i boljoj informisanosti javnosti o aktivnostima koje preduzima VSTV BiH.

Na današnjoj konferenciji za novinare, VSTV BiH je prezentirao alate pomoću kojih građani mogu lično pribaviti mnogobrojne informacije o pravosuđu.

Prezentirani su načini podrške putem kojih građani mogu dobiti informacije i uputstva kako da jednim „klikom“:

– naprave uvid u svoj predmet u bilo kojem sudu u BiH, iz zemlje ili inostranstva.

– pribave informaciju o zakazanim ročištima u bilo kojem sudu u BiH, takođe bez ikakvih geografskih ili vremenskih ograničenja, putem linka Raspored ročišta

– izvrše detaljan uvid u statističke podatke o radu sudova i tužilaštava Rješavanje starih predmeta i Izvještaji o radu sudova i tužilaštava, te postanu korisnik baze sudskih pravosnažnih odluka putem linka Ko može pristupiti bazi podataka?.

Sve alate razvio je Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije Sekretarijata VSTV-a BiH uz saradnju sa svim odjelima Sekretarijata VSTV-a BiH i projektima VSTV-a BiH finansiranim od strane donatora.

VSTV BiH ostaje predan ispunjavanju svog mandata u ostvarivanju nezavisnosti, efikasnosti i, što je moguće veće, transparentnosti u radu kako VSTV-a BiH tako i cjelokupnog pravosuđa.

 

NV

Na vrh