Vujanović: Očekuje nas osnivanje Savjeta za strane investitore u FBiH

2. Jan 2017. | 09:34 | NV
zlatan_vujanovic

U januaru 2017. godine Federalno ministarstvo trgovine će za Vladu Federacije BiH pripremiti akte za osnivanje i imenovanje članova Savjeta za strane investitore u Federaciji BiH, rekao je federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović u intervjuu za Fenu.

Kaže da je formiranje tog Savjeta, kao savjetodavnog tijela Vlade Federacije BiH, propisano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o stranim ulaganjima iz 2015. godine, s ciljem povećanja konkurentnosti Federacije BiH i unaprjeđenja ukupnog poslovnog ambijenta i eliminiranja prepreka stranim investicijama u Federaciji BiH.

Primarna uloga Savjeta je da „analizira poslovno okruženje i predlaže Vladi Federacije BiH, vladama entiteta kao i jedinicama lokalne samouprave mjere za njegovo unaprjeđenje.“

Prema Zakonu, Savjet ima najmanje 16 članova, koje imenuje Vlada Federacije BiH  i bit će, dodaje Vujanović, sastavljeno od najkompetentnijih osoba po pitanju atraktivnosti za strana ulaganja , najeksponiranijih ministarstava u FBiH, Ureda premijera Vlade FBiH, kantonalnih ministara privrede ili drugih relevantnih resora, predsjednika/potpredsjednika Privredne komore, predstavnika FIC-a (Foreign Investors Council – Vijeće stranih investitora) i predstavnika Savjeta općina i gradova.

“Savjet za strane investitore FBiH je po zakonu ‘pro bono’ tijelo Vlade FBiH koje se sastaje najmanje jedanput u pola godine i kao takvo nije ni u kojem obliku pandan FIPA-i ili resornim organizacionim jedinicama MVTEO BiH, nego isključivo unapređivački korektiv Vlade FBiH za što bolju realizaciju prethodno navedenih ciljeva u FBiH”, tvrdi Vujanović.

Ovakvim sastavom Savjeta, objašnjava, nastoji se uspostaviti partnerski odnos između svih nivoa vlasti u Federaciji BiH, te ojačati javno-privatni dijalog kroz operativni rad na konkretnim problemima ili inicijativama, radi otklanjanja ograničavajućih faktora za strane investitore i poticanja budućih ulaganja.

Osim toga, u narednoj godini očekuje se stupanje na snagu izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjoj trgovini, budući da je Nacrt zakona usvojen u oba doma Federalnog Parlamenta u decembru 2016. godine.

“Nakon javne rasprave Vlada FBiH će utvrditi izmjene i dopune u formi Prijedloga, te bi zakonodavna procedura bila kompletirana njegovim odobravanjem u domovima Parlamenta FBiH.  Time će se ispuniti  jedan od uslova, iz nadležnost ovog Ministarstva, za pristupanje BiH Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO)”, naglasio je Vujanović.

Navodi da se predmetnim Zakonom očekuje ostvarenje značajnog smanjenja sive ekonomije kroz omogućavanje  legalizacije rada pod povoljnim uslovima velikog broja lica, koja sada rade bez ikakvog odobrenja, kako na tržnicama na malo tako i izvan njih.

Isto tako, u narednoj godini, Federalno ministarstvo trgovine je planiralo započeti aktivnosti na izradi Zakona o elektronskoj trgovini.

Na taj način se, kako kaže, također planira dati  značajan doprinos smanjenju sive ekonomije koja se realizira putem Interneta i doprinijeti većoj sigurnosti i  zaštiti potrošača koji sve više koriste ovaj oblik kupovine.

“Mislim da ne trebamo posebno naglašavati da bi smanjenje sive ekonomije i uvođenje u zakonske tokove trgovinskih novčanih transfera u ‘Cyber svijetu’ bio veoma veliki doprinos realizaciji zadaća iz Reformske Agende”, izjavio je federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović u razgovoru za Fenu.

U 2017. godini pred Federalnim ministarstvom trgovine stoje značajne aktivnosti vezane za davanje kvalitetnih odgovora na pristigli Upitnik Evropske komisije, kao i niz planiranih aktivnosti s ciljem poboljšanja stanja i poslovnog ambijenta u oblastima za koje je Ministarstvo nadležno.

 

NV / Fena

Na vrh