Za podršku razvoju biznisa marginaliziranih grupa žena osigurano 680.000 KM

9. Mar 2017. | 22:12 | NV
usaid

Program podrške marginaliziranim grupama Američke agencije za međunarodni razvoj USAID (USAID/PPMG) u saradnji s jedinicama lokalne samouprave osigurao je sredstva u iznosu od 680.000 KM za “Fond za podršku razvoju biznisa marginaliziranih grupa žena”.

Sredstva su namijenjena za pomoć ženama žrtvama nasilja, ženama s invaliditetom, majkama osoba s invaliditetom, te nezaposlenim mladim ženama.

Javni pozivi za dodjelu sredstava za podršku u razvoju biznisa marginaliziranim grupama žena raspisani su u: Konjicu, Tesliću, Tešnju, Zvorniku, Rudom, Prijedoru, Livnu, a u Kalinoviku i Visokom je raspisivanje javnog poziva planirano za 13. mart 2017. godine.

Pomoć je usmjerena marginaliziranim grupama žena koje su u dugoročno nepovoljnom položaju i koje se, prema brojnim statističkim podacima, svakodnevno dovode na margine društva.

 

Naziv jedinice lokalne samouprave Datum objavljivanja javnog poziva Datum zatvaranja javnog poziva Datum održavanja obuke za zainteresirane korisnice
Opština Teslić 24.2.2017. 26.3.2017. 16.3.2017.
Općina Tešanj 2.3.2017. 14.4.2017. 23.3.2017.
Opština Rudo 3.3.2017. 17.4.2017. 20.3.2017.
Opština Kalinovik 13.3.2017. 14.4.2017. 22.3.2017.
Grad Zvornik 1.3.2017. 15.4.2017. 15.3.2017.
Općina Livno 3.3.2017. 18.4.2017. 17.3.2017.
Grad Prijedor 3.3.2017. 2.4.2017. 13.3.2017.

 

Iako žene čine 51,9% radno sposobnog stanovništva, udio žena na tržištu rada u Bosni i Hercegovini je 43% i najniži je u regiji, a nizak je i u odnosu na svjetski prosjek od 52,5%.

Žene u prosjeku zarađuju manje od muškaraca, a malo njih se odlučuje upustiti u svijet preduzetništva.

I kada se žene bave biznisom, uglavnom su to tradicionalni sektori trgovine ili uslužnih djelatnosti. Postoji ogroman neiskorišteni kreativni potencijal među ženama, pa je važno ohrabriti ih da pokrenu samostalni biznis, i tako pomognu sebi, svojoj porodici, ali i široj zajednici.

Kreiranjem Fonda između USAID/PPMG i partnera nastoje se stvoriti prilike za održivi razvoj preduzetništva marginaliziranih grupa žena, kroz poticanje na samozapošljavanje, te njihovo veće i lakše uključivanje u preduzetništvo i kreiranje novih radnih mjesta.

Svi javni pozivi dostupni su na web-stranicama jedinica lokalne samouprave. Više informacija može se dobiti i direktno u prostorijama jedinica lokalne samouprave.

 

NV / foto ilustracija

Na vrh