Zahtjev za izgradnju dodatnih 550 kuća povratnicima i raseljenim osobama u BiH

1. Apr 2017. | 09:47 | NV
RSP

Na inicijativu Evropske komisije jučer je održan sastanak predstavnika čelnih institucija uključenih u realizaciju Regionalnog stambenog programa, a kojim je predsjedavala ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac.

Pored predstavnika Evropske komisije predvođenih Liselotte Isaksson šeficom Sektora civilnog društva i socijalne inkluzije Generalnog sirektorata za politiku susjedstva i proširenje, predstasvnika Razvojne banke Vijeća Evrope, UNHCR-a, OSCE-a, ambasada zemalja donatora sastanku je prisustvovao i ministar izbjeglica i raseljenih lica RS Davor Čordaš te predstavnici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

Sastanak je organiziran s ciljem razmatranja mogućnosti za novi – peti potprojekat koji bi vodio ka punoj provedbi RSP-a u BiH kojim je planirano 101 million eura pomoći BiH za rješavanje problema raseljenja. Novim potprojektom bila bi omogućena izgradnja 50 porodičnih kuća za lokalnu integraciju izbjeglica iz Hrvatske u BiH te 500 kuća za povratnke iz regiona i osobe raseljene unutar BiH. Riječ je o okvirnom prijedlogu vrijednom deset mliona eura, a o kojem se u narednom peridu trebaju izjasniti donatori i partnerske organizacije UNHCR i OSCE.

Liselotte je istaknula kako je riječ je o do sad najvećem projektu Evropske unije u regionu. Rezimirajući dosadašnje rezultate uz odličnu saradnju državnog i entitetskih ministarstava istaknuto je da će kroz do sada četiri odobrena potprojekta biti osigurana 1.942 stambena rješenja za 6.260 povratnika. Do sad su izgrađene 144 kuće, a u toku je gradnja sedam zgrada. Tokom ove godine planirana je izgradja 968 kuća i dvije zgrade sa 15 stanova. Završeno je 86 tenderskih procedura, potpisana su 102 ugovora ukupne vrijednosti 10,5 miliona eura sa izvođačima radova – i to sve bosanskohercegovačkim firmama.

Ministri Borovac i Čordaš su naglasili kako prioritet u daljem radu je osiguranje uslova održivog povratka. U tom kontekstu je iznesen i podatak da je prema iskazanim potrebama povratnika koji su obuhvaćeni ovim programom potrebno oko tri miliona eura za osiguranje priključaka na vodo i elektro mrežu, pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju, nabavku poljoprivredne mehanizacije i sadnog materijala, socijalnu pomoć za najugroženije povratnike.

 

NV

Na vrh