Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo matrica za izradu zakona drugim kantonima

17. Jan 2017. | 23:03 | NV
2 (2)

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić i direktor Agencije za državnu službu FBiH Refik Begić sa saradnicima održali su danas konsultacijski sastanak o temi  funkcioniranja državne službe u Kantonu Sarajevo i Federaciji BiH, te su razgovarali o problemima i prioritetima u radu.

Sastanku su prisustvovali sekretar Ministarstva Indira Šulović, pomoćnik ministra za upravu Hasan Zemanić, šef Odjela za pravne poslove Ministarstva Zlatan Karović, te pomoćnica direktora Agencije Enisa Hodžić.

Ovom prilikom, ministar Nenadić informisao  je direktora Begića o primjeni Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, koji je stupio na snagu prije pet mjeseci, kao i o donesenim pratećim podzakonskim aktima i propisima, o sredstvima koja je Kanton izdvojio za potrebe provedbe Zakona o državnoj službi FBiH kao i o pojedinim spornim pitanjima o saradnji sa sindikatom koja se odnose na primjenu ovog zakona.

Po riječima ministra Nenadića, većina institucija u Kantonu Sarajevo donijela je svoje pravilnike o unutrašnjoj organizaciji u roku od mjesec dana nakon stupanja na snagu pomenutog zakona, što im je bila obaveza. Pet ministarstava i institucija to nije učinilo, a kako je naveo ministar, te će se procedure ubrzati sa njihovim rukovodiocima.

“Ministarstvo pravde i uprave uputit će obavijest Agenciji za državnu službu FBiH u vezi sa raspoloživim sredstvima s ciljem pripreme odgovarajućeg sporazuma o prenosu tih sredstava na Agenciju kako bi se ona stavila u funkciju unapređenja aktivnosti Odjela Agencije za Kanton Sarajevo”, istakao je ministar Nenadić.

Tema razgovora bila je i nedavna presuda Ustavnog suda FBiH u vezi sa Zakonom o državnoj službi FBiH. Direktor Begić je obavijestio predstavnike resornog kantonalnog ministarstva o aktivnostima koje Agencija za državnu službu FBiH i Federalno Ministarstvo pravde provode u vezi sa provedbom te presude i pripreme novog zakona o državnoj službi FBiH.  Naglasio je da je Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo dobar primjer i matrica za pripremu tog zakona u drugim kantonima.

Ministar Nenadić je istakao da su Kanton Sarajevo i Ministarstvo pravde i uprave voljni ustupiti sva raspoloživa  iskustva u ovoj  oblasti. Kazao je i da postoji interes za saradnju  sa Agencijom o pitanjima vezanim za evropske integracije, odnosno odgovore na upite Delegacije EU. U tom kontekstu, kako je rečeno, razmatrat će se i mogućnost angažiranja volontera pripravnika u Agenciji za državnu službu FBiH.

Istaknuta je i potreba ažuriranja liste eksperata za  prijem u državnu službu s obzirom da to nije urađeno duže vrijeme, kao i na pritužbe koje postoje zbog toga. Bilo je riječi i o primjeni odgovarajućih zakonskih akata koji propisuju pravo i prioritet u zapošljavanju određenih kategorija stanovništva kao što su članovi porodica poginulih boraca i šehida, osobe sa invaliditetom, ali i propisuju obavezu nacionalne zastupljenosti u organima uprave.

Ocijenjeno je da je ovakav vid konsultacija Ministarstva i Agencije neophodan, te da će biti nastavljen u cilju unapređanja i efikasnijeg rada državne službe.

 

NV

Na vrh