Zbog popravki kvarova Sarajlije opet bez vode

18. Aug 2017. | 09:14 | NV
vodaa(1)

Iz Vodovoda i kanalizacije (VIK) obavijestili su da će danas biti vršene popravke kvarova na slijedećim lokacijama: Dalmatinska,  Vrbanjuša, Prnjavorska, Avde Hodžića, Krivoglavci I, Bojnička, Bakarevića, Močila, Trg ZAVNOBIHA, Smaje Šikala, Radenka Abazovića, Marka Marulića, Muhameda ef Pandže, polaganje cjevovoda u ulici Muse Ćazima Ćatića, izrada veza u ulicama Iza Hrida i I bataljona Sedrenik, ispranje cjevovoda u Bosanskih gazija.

Tokom opravke  pobrojanih  kvarova,  dolazit  će do poremećaja u vodosnabdijevanju  u slijedećim ulicama/naseljima: Krivoglavci, Bojnička, Avde Hodžića, Atife Karalić, Prnjavorska, Smaje Šikala,  Hadži Ahmeda Kandelije, Rifata Burdževića, I bataljon Sedrenik, Rogina, Zmajevac, Osmana Nakaša, Sedrenik, Dalmatinska, Mehmeda Spahe, Tina Ujevića, Kaptol, Buka, Radenka Abazović, Marka Marulića, Alojza Benca, Butmirska, Sakiba Nišića, Igmanska (Novo Sarajevo), Muhameda ef Pandže, Velešići,  Trg ZAVNOBIHA, Bakarevića, Franjevačka, Budžak, Hrvatin, Isevića sokak, Talirevića, Dugi sokak, Hulusina, Močila, Timurhanova, Iza Hrida, Šerina, Pod Hridom, Mujezinova,

U toku dana doći će do kratkotrajnog isključenja snabdijevanja vodom zbog popravke kvarova u šahtovima u sljedećim ulicama: Mehmeda Spahe, Kovačevac, Gornjovakufska, Bistrik, Nova.

 

NV / NAP

Na vrh