Žene u zemljama srednje i istočne Evrope zarađuju 7% manje nego muškarci na istim pozicijama

8. Mar 2017. | 09:46 | NV
Plata grafike 1

Razlika u visini plate između žena i muškaraca i dalje postoji, te sve više postaje svjetski problem. Na osnovu analize u kojoj je učestvovao i Kolektiv – Posao.ba sa najvećim portalom za istraživanje plata u Bosni i Hercegovini www.plata.ba, žene zarađuju u prosjeku od 2 do 11% manje od muškaraca na istoj poziciji u srednjoistočnim zemljama Evrope. Ove razlike bi se mogle prevazići u praksi ukoliko bi žene bile asertivnije u pokretanju rasprava o visini svoje plate na trenutnom poslu i kada bi pregovarale o plati svaki put kada bi tražile novi posao.

Sumirajući prosječna mjesečna primanja muškaraca i žena u svim srednjoistočnim zemljama Evrope, istraživanje je otkrilo  da su razlike u platama još izraženije kada se porede u odnosu na konkretne radne pozicije. Žene općenito zarađuju od 9 do 24 % manje u odnosu na muškarce (vidi tabelu ispod). Ovo se u najvećoj mjeri pripisuje činjenici da žene više rade u sektorima i pozicijama na kojima generalno zarađuju manje. Žene češće imaju prekide u karijeri i nedovoljno su zastupljene na izvršnim menadžerskim pozicijama u poređenju sa njihovim kolegama.

Između srednjoistočnih Evropskih zemalja, najveća razlika u visini plata žena u odnosu na muškarce je u Estoniji (24%), i u sve 4 zemlje koje obuhata Višegradska skupina (Češka Republika, Mađarska, Poljska i Slovačka). Balkan ima najmanju prosječnu razliku između plata žena i muškaraca. Ove razlike su stabilne i ne pokazuju nikakav znak opadanja u većini zemalja. Ovo je u većini povezano sa strukturom i orjentacijom njihove ekonomije, kao i potražnje poslova na tržištu rada gdje su oba spola zastupljena u različitim razmjerima. Može se reći da je Balkan na generalnom nivou pravedan kad je riječ o platama.

Usporedba plata između žena i muškaraca koji rade na istoj poziciji je više relevantna kada govorimo o fer plaćanju u odnosu na spol. Analiza Plata.ba koja je dio internacionalnog portala  Paylab, je analiziralo trenutnu situaciju u svim analiziranim zemljama i zaključio da na istim pozicijama žene zarađuju u prosjeku od 2 do 11% manje od muškaraca. Razlika u platama je najmanja na administrativnim pozicijama.

Veća asertivnost i svjesnost žena tokom pregovaranja o platama bi uveliko smanjila razlike u iznosu plata.

Muškarci i žene u većini slučajeva imaju jednake mogućnosti nakon završetka školovanja. Međutim, muškarci su mnogo asertivniji kada je u pitanju pregovaranje o visini plate uzimajući u obzir da su njihove ambicije kada je u pitanju plaćanje njihovog rada veće u odnosu na žene. Analiza Plata.ba -Paylab nam govore da muškarci imaju u prosjeku 14% veća očekivanja plate kada traže posao. Naprimjer, ako žena prihvati bruto platu od 900 KM, a muškarac na istoj poziciji ispregovara 10% veću platu, godišnje bi muškarac zaradio 1.080 KM više nego žena, što je približno još jedna mjesečna plata.

 

Razlike u platama na štetu žena se povećavaju proporcionalno sa godinama

Razlika u platama između muškaraca i žena istih godina se značajno povećava između 35 i 44 godine. To je u najvećoj mjeri povezano sa činjenicom da žene prekidaju karijeru kako bi se ostvarile u ulozi majke (što ima značajan utjecaj na njihovu platu) i povratak na posao nakon dužeg vremena izvan posla. Njihovi muški vršnjaci ostvare prosječnu platu u tom periodu koju žene kasnije teže sustižu.

Žene također rade više neplaćenog posla u odnosu na muškarce, uključujući čuvanje djece i rođaka, kao i kućne poslove. Žene više traže posao na pola radnog vremena u odnosu na muškarce. Također, manje žena radi na izvršnim menadžerskim pozicijama. Sektori koji su češće povezani sa ženama radnicama i gdje su žene više zastupljene nego muškarci su administracija, računovodstvo, zdravstvene i socijalne usluge, farmaceutska industrija, obrazovanje, ljudski resursi, i pozicije na kojima se u najvećoj mjeri kontaktira sa klijentima (prodavači, usluge klijenata u bankama, recepcionari, korisnička podrška, itd.) i maloprodaja. Niži prihodi izlažu žene finansijskom riziku i nepovoljanom položaju prilikom odlaska u penziju, s obzirom da su njihove ušteđevine i penzije niže.

 

Žene – tražite više!

Iako Bosna i Hercegovina nije na samom vrhu liste zemalja srednjoistočne Evrope koje više plaćaju rad muškaraca u odnosu na rad žena, ipak, plata žene u Bosni i Hercegovini je za 4% manja od plate muškarca na istoj poziciji. Dakle, nejednakost samo na osnovu spola postoji kada je u pitanju iznos plate u Bosni i Hercegovini.

„Nikako ne smijemo ignorisati razmjere prepreka s kojima se žene suočavaju na tržištu rada. Problemi na koje žene nailaze na poslu su mnogi, to nije samo niža plata u odnosu na muškarce ili nepostojanje podrške za brigu o djeci na poslu. Neophodno je raditi na postepenom rješavanju ovih problema jer su žene vitalni dio radne snage i nepravedno je da se muškarci favoriziraju kada je u pitanju plaćanje njihovog rada samo zato jer su bolji pregovarači – posebno ako pregovaranje nije kriterij za posao koji se nudi.“ rekla je Samra Dedić, stručnjakinja za zapošljavanje i tržišta rada, Kolektiv (Posao.ba).

Postoje koraci koju se mogu napraviti kako bi se umanjile posljedice ovog problema. Upravo iz ovog razloga, Posao.ba svakodnevno objavljuje korisne savjete koji će vam koristiti da lakše prevladate probleme s kojima se suočavate na radnom mjestu.

Žene – ukoliko želite da osigurate fer naknadu za svoj trud i rad, naoružajte se konkretnim savjetima kako pregovarati veću platu ovdje.

 

NV / posao.ba

Na vrh