Zvizdić: CEI će nastaviti davati snažnu podršku i podsticaj stabilnosti regiona i Evrope

13. Dec 2016. | 12:51 | NV
CEI 13-12-16 002

Predsjedavajući Vijeća ministara  BiH dr. Denis Zvizdić obratio se učesnicima Samita Centralnoevropske inicijative koji se održava u Sarajevu povodom okončavanja predsjedavanja Bosne i Hercegovine CEI-jem. Govor predsjedavajućeg Zvizdića donosimo u cijelosti.

 

Gospodine generalni sekretaru, uvažene kolege, dame i gospodo,

 

Kao što znate, Bosna i Hercegovina predsjedava CEI-jem u periodu kada se Evropa, uključujući i naš region, suočava s brojnim izazovima; od nasilnog ekstremizma, radikalizma i terorističkih prijetnji, pa do nasilja kojim se krše ljudska prava, ili ekonomskih izazova uzrokovanih globalnim procesima neravnomjernog i neuravnoteženog razvoja, ratnih sukoba i porasta siromaštva kao baznih uzročnika ekstremističkih ponašanja ili aktuelnih migracija. Sve su to razlozi za sveopću zabrinutost. Sigurnost i stabilnost Evrope je osnovno pitanje koje moramo ozbiljno shvatiti i na kojem se mora vrlo organizirano, uporno i koordinirano raditi bez obzira na vrijeme i resurse koje takvi procesi budu zahtijevali.

U cijelom svijetu, pa tako nažalost i u Evropi, postoji sve veći jaz između istoka i zapada. Prosječan BDP po glavi stanovnika u istočnoevropskim zemljama iznosi manje od 50% BDP-a u razvijenim zapadnoevropskim zemljama. Takva nejednakost u razvoju i životnom standardu znači da se većina zemalja u centralnoj i istočnoj Evropi, članica CEI-ja, ne razvija u skladu sa zahtijevanom dinamikom, što kao najizazovniju konsekvencu ima migraciju mladih, obrazovanih i talentiranih ljudi te porast radikalizma koji ugrožava osnovne vrijednosti bazirane na pravdi i pravičnosti.

Upravo je CEI jedna od organizacija koja vrlo konzistentno, i to duži niz godina, ulaže velike i vrlo produktivne napore da se postojeće razlike smanje. Povećana, i sadržajno bogatija saradnja između evropskog istoka i evropskog zapada, posebno u ekonomiji, obrazovanju, prijenosu znanja i tehnologija, inovacijama itd. može pomoći u smanjivanju tog jaza i može stimulirati ujednačen razvoj u cijeloj Evropi. Sve ovo dodatno ukazuje na činjenicu da našem kontinentu, više nego ikada, treba jača saradnja na međunarodnom nivou, koja se zasniva na principima uzajamnog razumijevanja, solidarnosti i dijaloga. Zbog toga čvrsto vjerujem da Centralnoevropska inicijativa može u tom kontekstu da odigra još istaknutiju ulogu.

Za Bosnu i Hercegovinu, a mislim da dijelim mišljenje i sa svim drugim zemljama u našem regionu, snažna, stabilna i uspješna Evropa je od najvećeg značaja. Principi na kojima je utemeljena EU: jednakost, solidarnost, pravičnost, kreiranje društva znanja i jednakih šansi, multietničnost, vladavina prava i međusobno uvažavanje i razumijevanje jesu vrijednosti koje EU još uvijek čine privlačnom i atraktivnom, posebno za zemlje zapadnog Balkana.

Posebno naglašavam da je dijalog zasnovan na evropskim vrijednostima i principima, na suverenitetu i teritorijalnom integritetu svih država, poštovanju različitosti i ljudskih prava, izuzetno važan element za funkcioniranje ujedinjene Evrope.

Zbog toga članstvo u EU jeste i ostaje najvažniji vanjskopolitički prioritet BiH, a dobivanje kandidatskog statusa do kraja 2017.g., odnosno otvaranje poglavlja do kraja 2018. ili početkom 2019. ostaju i dalje na top listi prioriteta u radu svih zakonodavnih i izvršnih organa vlasti u BiH.

Proces pristupanja EU je više od decenije glavni podsticaj za političke i ekonomske reforme u Bosni i Hercegovini i na zapadnom Balkanu. Mi u BiH smo potpuno uvjereni da Evropska unija, geografski, ekonomski, kulturno nije, i ne može biti kompletna bez pristupanja zemalja zapadnog Balkana.

U tom smislu, izuzetno je važno nastaviti i dodatno poboljšati saradnju među državama članicama Centralnoevropske inicijative i Evropske unije, a posebno s državama koje su još uvijek u postupku  pridruživanja EU. Ovu saradnju treba ostvarivati na dva načina: prvi je pomoć država članica CEI i EU našim državama, koje još uvijek nisu članice EU, kako bi dosegle standarde Evropske unije u svim područjima, a drugi način je osiguranje političke podrške unutar EU za daljnje proširenje EU. Mi i dalje očekujemo da će države koje su istovremeno članice CEI i EU biti najbolji promotori naših interesa koji se mogu definirati unutar par riječi – članstvo u EU.

 

Poštovane kolege, dame i gospodo,

Svjedoci smo najveće izbjegličke krize od Drugog svjetskog rata. Ne smijemo zaboraviti da su izbjeglice izabrale Evropu ne samo zato što nudi ekonomske mogućnosti, nego i zato što naše vrijednosti vide kao temelj svoje budućnosti.

Kao država čije su stotine hiljada građana imale tu nesreću da budu protjerane iz svojih domova, Bosna i Hercegovina pridaje veliku važnost tom pitanju. Vjerujem da pri rješavanju ovih pitanja trebamo slijediti tri načela: solidarnost, poštivanje ljudskih prava i zajednički odgovor.

Isto tako su nedavni vrlo dramatični događaji pokazali da terorizam ne poznaje granice. Zbog toga smatramo da se on može pobijediti i iskorijeniti samo u koordiniranoj akciji. Za postizanje zadovoljavajućeg ishoda potrebna je stalna analiza, jačanje obavještajnih aktivnosti među našim državama, inovativan i sveobuhvatan pristup koji uključuje aktivno sudjelovanje i saradnju ne samo relevantnih državnih institucija, nego i kompletnog društva.

Želim posebno naglasiti da Bosna i Hercegovina aktivno sudjeluje u borbi protiv svih oblika nasilnog ekstremizma i da smo bili prva država zapadnog Balkana koja je usvojila zakonske mjere za kažnjavanje “stranih boraca” kroz izmjene i dopune Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Pored toga, usvojili smo višegodišnje strategije za borbu protiv organiziranog kriminala i za sprečavanje i borbu protiv terorizma.

Naše zakonodavstvo je dodatno poboljšano, i u najvećoj mjeri usklađeno s najvećim međunarodnim standardima koji se odnose na zabranu finansiranja terorističkih aktivnosti.

Tokom našeg prošlogodišnjeg predsjedavanja Odborom ministara Vijeća Evrope, upravo je Bosna i Hercegovina odigrala presudnu ulogu u postizanju dogovora u vezi s potpisivanjem Dodatnog protokola uz Konvenciju Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv terorizma, a u vezi s pitanjem stranih boraca. Protokol je otvoren za potpisivanje u oktobru prošle godine u Rigi kao jedan od najvažnijih međunarodnih pravnih instrumenata za borbu protiv pojave stranih boraca, a prvi dan su ga, između ostalih, potpisale BiH i EU. To je također jasan pokazatelj spremnosti Bosne i Hercegovine da nastavi s aktivnostima koje su otpočele 2001. godine, kada je Bosna i Hercegovina postala članica Koalicije za borbu protiv terorizma.

Prije dvadeset godina, države članice EU i drugi naši prijatelji slali su vojnike u moju zemlju da nam pomognu uspostaviti trajni mir i sigurnost. Danas, dvadeset godina kasnije, mi šaljemo svoje vojnike u mirovne misije. Ponosni smo što smo u poziciji da damo svoj doprinos sigurnosti i stabilnosti u svijetu ali i da vratimo dug za podršku koju smo dobili od svojih prijatelja u najtežim vremenima.

Zbog toga je moja današnja poruka vrlo jasna i govori o istinskoj spremnosti i opredijeljenosti svih nas u Bosni i Hercegovini da u potpunosti preuzmemo svoj dio odgovornosti u suočavanju s izazovima koji prijete našem kontinentu.

 

Poštovane kolege, dame i gospodo,

Svjetska privreda se još uvijek oporavlja od globalne krize. Svaka kriza je izazov za vlasti i poslovnu zajednicu, ali kriza istovremeno predstavlja i šansu, ne samo za izgradnju boljeg ekonomskog okruženja, nego i za sprečavanje njenog ponovnog nastanka.

Razvoj željezničke, cestovne i energetske infrastrukture je nužan uvjet za ekonomski rast i razvoj svih privrednih grana, od poljoprivrede, preko industrijske proizvodnje, do usluga.

To će se ogledati u povećanju zaposlenosti i drugim makroekonomskim indikatorima. Iskustva, ideje i prijedloge ćemo koristiti za pronalaženje efikasnijih modela povezivanja i finansiranja i efikasnije korištenje prednosti: infrastrukturnu povezanost i komplementarnost ekonomija u regionu.

Posebno želim naglasti važnost koju Bosna i Hercegovina pridaje Berlinskom procesu i saradnji unutar zapadnobalkanske šestorke. Berlinski proces uživa snažnu podršku Bosne i Hercegovine kao inicijativa koja donosi novu perspektivu i podsticaj procesu proširenja.

Proces je dao pozitivan zamah regionalnoj saradnji, prvenstveno putem projekata povezivanja od kojih se očekuje ekonomski i društveni utjecaj koji će upotpuniti ambicije Bosne i Hercegovine i zemalja regiona za članstvom u EU.

Za naše stanovnike ovo je bitan i konkretan dokaz benefita koje EU integracije mogu donijeti našim zemljama.

U tom kontekstu, čvrsto vjerujem da bi duh i filozofiju Berlinskog procesa trebalo proširiti na cijelu regiju Centralnoevropske inicijative.

Na kraju, želim još jednom poslati našu zajedničku poruku – da će Centralnoevropska inicijativa nastaviti davati snažnu podršku i podsticaj stabilnosti, sigurnosti i prosperitetu našeg regiona, kontinenta i procesa integracije u EU.

 

NV

Na vrh